Arjan Zandvoort

Nr 3, Markelo, buurtschap Achterhoek

Wie ben je?

Hallo, ik ben Arjan Zandvoort en 36 jaar. Samen met mijn gezin woon ik op ons eigen melkveebedrijf in Markelo. De afgelopen 8 jaar ben ik al actief geweest als raadslid in gemeenteraad van de Hof van Twente. Daarnaast ben ik werkzaam bij ABZ Diervoeding in Markelo. ABZ maakt voer voor landbouwhuisdieren; hier ben ik bedrijfsadviseur voor melkveebedrijven in Twente.

Waarom ben je politiek actief voor het CDA?

Ik ben vooral vanwege mijn agrarische achtergrond politiek actief geworden en zo ook bij het CDA gekomen. In de politiek worden besluiten genomen die veel invloed hebben op het dagelijks leven en de toekomst van agrarisch ondernemers. In de huidige politiek worden naar mijn idee veel besluiten genomen op basis van gevoel en minder op feiten en daar wil ik graag iets aan doen. Verder ben ik ook een rasechte Markeloer en ik wil graag dat Markelo een leefbare kern blijft met een goed voorzieningenniveau. 

Wat wil je bereiken? 

Volgend jaar wordt er een belangrijke wet ingevoerd, namelijk de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet heeft veel invloed op het buitengebied en voor agrarisch ondernemers. Ik wil graag bereiken dat wij als CDA de randvoorwaarden in de Omgevingswet goed en realistisch vorm geven zodat iedereen kan mee blijven doen. 

Naast de Omgevingswet wil ik mij ook inzetten voor de toekomst van agrarisch ondernemers. Ondernemers die door willen gaan moeten daarvoor de ruimte houden. Agrarische ondernemers die willen stoppen of op een andere manier willen ondernemen moet daar de ruimte voor krijgen. Mijn doel is een leefbaar platteland. 

Uiteraard wil ik mij net als de afgelopen 8 jaar blijven inzetten voor de leefbaarheid van de kern Markelo. Vooral woningbouw blijft het belangrijkste speerpunt. Jongeren willen blijven wonen in Markelo, daarvoor moet er gebouwd worden. Daarnaast moet de gemeente ondernemers en verenigingen blijven ondersteunen om de voorzieningen in Markelo op peil te houden. Markelo moet machtig mooi blijven!!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.