Algemeen

 •  Voldoende financiële reserves, spaarzaam zijn
 • Instellen seniorenraad (gemeentewet art.81)
 • Blijven stimuleren vrijwilligerswerk
 • Stimuleer digitale vaardigheid ouderen

Economie 

 • Lokale ondernemers krijgen de ruimte voor eigen keuzes
 • Aantrekkelijke winkelgebieden voor elke kern
 • Ruimte voor nieuwe innovatieve initiatieven agrarische ondernemers
 • Ruimte voor groei toekomstbestendige bedrijven
 • Afschaffen beperkingen bouwblok
 • Herbestemming agrarische bedrijven

Wonen 

 • Voldoende huurwoningen in alle kernen
 • Stimuleren verduurzaming bestaande bouw
 • Maatwerk voor wonen in kernen en buitengebied
 • Voldoende en betaalbare woningen voor ouderen
 • Versoepeling stacaravanbeleid

Platteland

 • Buurtschappen behouden hun status aparte
 • Buurtgebouwen en kleine scholen behouden

Asbest

 • Asbestarme gemeente op 1-1-2024
 • Integrale aanpak asbest, duurzaamheid en milieu

Sociaal

 • Voor zorg is de gemeente extra dichtbij
 • 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 • Preventie: voorkomen is beter dan genezen
 • Blijvende aandacht voor leed op het platteland
 • Blijvende aandacht voor eenzaamheid
 • Continuering kwijtscheldingsregeling

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.