14 oktober 2019

CDA bezorgd over nieuwe EU-regels vrijwillige brandweer

Het CDA Kampen maakt zich zorgen over de uitvoering rondom nieuwe EU wetgeving.

Op basis van deze nieuwe wetgeving moeten brandweervrijwilligers tegen betaling in dienst genomen worden.
CDA Kampen heeft schriftelijke vragen gesteld hierover aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen.

De partij vraagt zich onder andere af of het college het nodig vindt om alvast maatregelen te nemen en zo ja aan welke maatregelen dan wordt gedacht.

CDA Kampen heeft de veiligheid van de inwoners hoog op de agenda staan en voelt zich nauw betrokken bij alle brandweervrijwilligers ‘die hun werk professioneel en vol overgave uitvoeren’.

 In de regio IJsselland waar de gemeente Kampen deel van uitmaakt, bestaat de brandweer momenteel uit circa 800 vrijwilligers tegenover 150 betaalde krachten.

 

Geacht college,

Naar aanleiding van het bericht ‘Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken’ d.d. 25 september 2019 heeft het CDA voor u de volgende vragen:

1.    Bent u bekend met het bericht ‘Brandweer dreigt alle vrijwilligers kwijt te raken’[1]

2.      Wat is uw reactie op dit bericht? 

3.      Bent u het met het CDA eens dat brandweervrijwilligers onmisbaar zijn voor onze samenleving en dat het bluswezen niet zonder vrijwilligers kan, bijvoorbeeld in plattelandsgemeenten waar posten haast volledig uit vrijwilligers bestaan?

4.      Deelt u de mening van het CDA dat de vrijwillige brandweer in haar huidige structuur behouden moet blijven en eerder versterkt dan ‘afgebroken’ moet worden?

5.      Hoeveel brandweervrijwilligers telt de gemeente Kampen? Wat zijn de gevolgen voor onze gemeente, wanneer de aangekondigde Europese wet- en regelgeving van kracht wordt die aan vrijwillige brandweerlieden dezelfde (loon)eisen en arbeidsvoorwaarden stelt als aan professionals? In hoeverre komt daardoor de veiligheid onder druk te staan?

6.      Wat gaat deze wet- en regelgeving naar uw verwachting betekenen voor de aanrijtijden van de brandweer in de gemeente Kampen?

7.      Bent u bereid om als gemeente verzet aan te tekenen tegen de nieuwe Europese regels? Indien ja, welke mogelijkheden staan u daartoe ter beschikking?

8.      Heeft u over dit onderwerp contact met andere overheden en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligerslieden? Op welke wijze(n) kunt u hen bij het bovenstaande betrekken?

 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Janine de Kleine-Brink

[1] Zie https://www.ad.nl/binnenland/brandweer-dreigt-vrijwilligers-kwijt-te-raken~ab6b919e/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.