11 augustus 2020

CDA en PvdA hebben genoeg van onveilige N50

Regelmatig zijn er ernstige incidenten op de weg tussen Kampen Zuid en Emmeloord. In een week tijd vielen er op de N50 dertien gewonden bij twee grote ongelukken. Twee maanden eerder was er een dodelijke slachtoffer te betreuren. Na de grote ongelukken van de afgelopen week op de N50 is voor het CDA en de PvdA de maat vol. Zij vinden dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren om de weg veiliger te maken. CDA en PvdA vragen daarom aan het college om bij het Rijk en Provincie aan te dringen op snelle veiligheidsmaatregelen en aan te dringen op het naar voren halen van de werkzaamheden.

Het Rijk erkent het probleem en wil de weg verbreden, maar dit soort trajecten kosten veel tijd. Pas in 2022 zal de schop de grond ingaan. De werkzaamheden zullen dan in 2023 afgerond worden. Dat is voor de twee Kamper fracties te laat, zij willen dat er nu maatregelen genomen worden om de veiligheid te verbeteren. Raadslid Janine de Kleine: “Denk bijvoorbeeld aan snelheidsbeperkende maatregelen of aan het plaatsen van een verhoogde rijbaanafscheiding”. Twee jaren niets doen is voor de twee fracties geen optie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.