01 februari 2020

CDA Kampen heeft ernstige twijfels over effectiviteit lachgasverbod

Effectiviteit van ingesteld lachgasverbod nihil

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari werd een motie op ingediend om lachgas bij evenementen en horecalokaliteiten te verbieden en daarop te handhaven. Daarnaast riep de motie burgemeester Koelewijn op om in te zetten op weerbaarheid en ontmoediging van lachgas aan te kaarten in gesprek met horecaondernemers. Hoewel CDA Kampen warm voorstander is van een verbod op het recreatieve gebruik van lachgas, stemde onze fractie tegen de motie. Desondanks werd de motie met 17 tegen 12 stemmen aangenomen.

Raadslid Janine de Kleine sprak terecht na afloop van de vergadering van een ‘pyrrusoverwinning’ voor de indieners van de motie. Lachgaspatronen zijn in Nederland namelijk algemeen verkrijgbaar en staan op dit moment niet op een zwarte lijst. Daarmee zal het aannemen van de motie niet leiden tot de gewenste terugdringing van het gebruik. Het CDA is van mening dat wanneer de politiek iets wil doen aan lachgas, het wel een toegevoegde waarde moet hebben. Daarmee is een lachgasverbod een aangelegenheid die het best door Den Haag opgepakt kan worden.

Portefeuillehouder Koelewijn was het daarmee eens. Hij adviseerde de indieners om contact op te nemen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, omdat de staatssecretaris de middelen heeft om effectief recreatief lachgasgebruik te stoppen. Daarnaast plaatste Koelewijn tijdens de vergadering meerdere kanttekeningen bij de motie. Hij voorziet dat door het verbod lachgas uit de horeca verdreven wordt naar de straat en het gebruik moeilijker te monitoren wordt. Voldoende mankracht om het verbod op straat te handhaven, is er simpelweg niet.

Koelewijn benoemde daarnaast dat er op dit moment geen geld is om te investeren in extra handhaving of weerbaarheid door de bezuinigingsronde die de gemeente Kampen net doorgemaakt heeft. Daarmee is er een motie aangenomen voor een lachgasverbod in Kampen met een meerderheid van stemmen, maar gaat er in de praktijk maar heel weinig veranderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.