19 oktober 2019

CDA kritisch op communicatie gemeente met bewoners binnenstad

KAMPEN – Het CDA is kritisch op de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders onlangs gecommuniceerd heeft met een aantal bewoners van de binnenstad. Zij ontvingen een brief waarin schijnbaar nieuw beleid met betrekking tot parkeervergunningen in het centrum als een voldongen feit werd gepresenteerd. Volgens het CDA had het college de belanghebbenden vooraf in de gelegenheid moeten stellen om hun bedenkingen kenbaar te maken.

Onlangs heeft de gemeente 292 bewoners van de binnenstad per brief geïnformeerd dat zij niet langer in aanmerking zullen komen voor een eerste parkeervergunning of een ontheffing omdat het vermoeden bestaat dat zij in het bezit zijn van een parkeerplaats op eigen terrein. Tijdens de commissievergadering stelde raadslid Hardy Wellenberg van de CDA-fractie de vraag aan het college waarom de bewoners die het aangaat niet vooraf door het college van burgemeester en wethouders betrokken zijn bij de mogelijke beleidswijziging. “Voor de burgers komt deze beleidswijziging van het college ineens uit de lucht vallen.

De brief die zij ontvingen viel rauw op het dak, zo hebben wij van hen vernomen. Dat kan en mag niet gebeuren.”Wellenberg is van mening dat de manier waarop het college nu te werk gaat, burgers massaal in bezwaar zal laten gaan. “Dit had wellicht voorkomen kunnen worden door hen vooraf de mond te gunnen. Nu wordt het schijnbaar door het college gewijzigde beleid als een voldongen feit gepresenteerd. In het verleden werden belanghebbenden in een soort van participatietraject betrokken bij de vaststelling van beleid, zodat zij hun kanttekeningen of bedenkingen vooraf kenbaar konden maken. Dat had de CDA-fractie in deze situatie ook heel graag gezien, omdat het een grotere kans op draagvlak geeft.”

Wethouder Holtland reageerde door te stellen dat er geen sprake is van nieuw beleid, maar van oud beleid dat door de nieuwe wethouder wordt ‘opgepoetst’. Wellenberg is van mening dat dit niet zomaar kan. Als er blijkbaar jarenlang gedoogd is en dat ineens niet meer gedaan wordt, is er volgens hem sprake van een beleidswijziging. “Burgers kunnen nu alleen nog maar bezwaren indienen. Het CDA is van mening dat vooraf communiceren en zo draagvlak creëren beter is dan achteraf bezwaarschriften te moeten afhandelen die door een schijnbaar plotselinge beleidswijziging zijn ontstaan”, aldus Wellenberg.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.