17 december 2018

CDA: Melkbusschieten

Afgelopen week is het voorstel om de regels voor wat betreft carbidschieten tijdens de jaarwisseling te wijzigen raadsbreed aangenomen.

Door deze wijziging worden er jaarlijks locaties aangewezen waar met carbid mag worden geschoten, zogenaamde hotspots. Gevolg hiervan is dat het schieten meer gecentreerd wordt en ook dat kwetsbare plekken ontzien worden.

Als CDA hebben wij al vaker aandacht gevraagd voor de overlast die carbid schieten veroorzaakt. Met deze wijziging kunnen wij dan ook instemmen.

In onze inbreng is aandacht gevraagd voor de uitwerking van de wijziging. Want hoe verdeel je deze hotspots gemeentebreed en hoe voorkom je, nu het schieten gecentreerd wordt, dat kleine kinderen die ook graag willen schieten in de knel komen tussen grote groepen oudere schutters?

Tijdens de vergadering gaf de burgemeester aan dat het aantal plekken waar mag worden geschoten inmiddels verder is uitgebreid (van 25 naar 33 en inmiddels zelfs naar 54). Verder gaf deze aan dat het onmogelijk en onhaalbaar is om te handhaven als een ouder met zijn kind een halfuurtje voor zijn deur wil schieten. Voor alle fracties was dit uiteindelijk voldoende om met het voorstel akkoord te gaan.

Wij zien de grote voordelen van het beter centreren van deze plekken.  Voor een groot deel van de inmiddels aangewezen plekken zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de schutters en de omgeving.

De angst dat door het aanwijzen een traditie de nek om wordt gedraaid is naar ons stellige overtuiging dan ook niet juist. Het enige wat met de nu aangenomen wijziging gebeurd is dat het schieten beter gereguleerd wordt zonder dat dit afbreuk doet aan de traditie. Het streven om meer hotspots aan te wijzen en zo goede afspraken te maken met de schutters (inclusief een contactpersoon in elke groep) zorgt juist voor veiliger situaties en voor draagvlak in de omgeving waarin geschoten mag worden. Een win-win-situatie wat ons betreft zonder de traditie geweld aan te doen.

Al met al zijn wij blij dat ondanks alle weerstand het voorstel ongewijzigd is aangenomen!Een voorstel die recht doet aan de gehele Kamper samenleving, de voor- en de tegenstanders!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.