19 oktober 2018

CDA stemt van harte in met inrichtingsperspectief Groene Hart

Vanaf het moment dat het besluit was genomen om een nieuw zwembad te bouwen, is er in samenspraak met gebruikers, omwonenden en organisaties die in het Groene Hart zijn gehuisvest, nagedacht, gerekend en getekend aan een herinrichting van het Groene Hart. Het inrichtingsperspectief Groene Hart als resultaat van dit proces dat in 2007 zijn aanvang nam met het 10-puntenplan van het Burgerinitiatief Groene Hart, is maandag 15 oktober 2018 in de commissie Ruimtelijke Ordening besproken.

Het CDA stemt van harte in met dit inrichtingsperspectief. Het CDA is verheugd dat ook het Burgerinitiatief haar adhesie heeft betuigd aan het inrichtingsperspectief. Het inrichtingsperspectief bevat plannen om in het Groene Hart paden en sporttoestellen aan te leggen voor sporters en wandelaars. Het water in het stadspark wordt beter bereikbaar voor onderhoud en het stadspark zelf wordt autoluw gemaakt door de Horstsingel tussen Cellebroedersweg en villa Poortenaar alleen nog toegankelijk te laten zijn voor fietsverkeer en voetgangers. De ontsluiting voor verkeer met bestemming ‘t Ukien, kinderboerderij, duivenvereniging en scouting zal via de Flevoweg/Korteweg gaan plaatsvinden en daarvoor wordt ook het tot op heden behoorlijk onveilige knooppunt Flevoweg/ Oostzeestraat en Korteweg aangepakt, waarvoor allereerst een verkeerskundige ontwerp passend in het verkeercirculatieplan (VCP) zal worden gemaakt. Duikvereniging de Oester wordt landschappelijk op een fraaie manier gehuisvest in het souterrain van het oude zwembad en de skatebaan wordt verplaatst naar het hondendolterrein langs de Cellebroedersweg . Dat laatste is gedaan omdat de skaters zelf vorig jaar met succes de raad ertoe hebben kunnen overhalen tot de aanleg van een nieuwe baan op een nieuwe plek.

In de commissie deed wethouder Geert Meijering na daarop te zijn bevraagd door het CDA, de toezegging dat het tempo, de volgorde en de prioritering van de uitvoering van de verschillende onderdelen van het integrale inrichtingsplan, niet in beton zijn gegoten, maar dat deze met alle betrokken partijen, waaronder het Burgerinitiatief, zullen worden besproken en in samenspraak worden vastgesteld.

Een meerderheid van de partijen in de commissie was positief over het integraal ontwikkelperspectief en meende dat dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad kon. Over een periode van maximaal 5 jaar vormt het Groene Hart de ideale plaats voor de Kampenaar om te verblijven en te recreëren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.