14 januari 2019

CDA: vragen groenonderhoud Kampereiland

Eind 2018 bereikten ons geluiden dat Impact de aanbesteding voor het groenonderhoud op Kampereiland niet is gegund, ondanks het feit dat zij als goedkoopste hebben ingeschreven op deze aanbesteding.

Het CDA is onaangenaam verrast en niet blij met deze ontwikkeling.

Over de hele gang van zaken zijn door ons eind december 2018 de volgende kritische vragen gesteld aan het college: 

1. Is het college met ons van mening dat bij aanbestedingen er realistische, lokale en sociale criteria moeten gelden?

2. De Stadserven vallen niet onder het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Worden aanbestedingen door de Stadserven, nu de gemeente Kampen aandeelhouder is, wel afgestemd met de gemeente? Als dit het geval is, wijst de gemeente ze dan op de lokale en sociale criteria?

3. Worden door De Stadserven bij aanbestedingen kaders gehanteerd? Zo ja, welke kaders zijn bij de aanbesteding voor het groenonderhoud op het Kampereiland gehanteerd en op basis van welk(e) criteria is de aanbesteding gegund?

4. Is het college bereidt om over de aanbesteding van het groenonderhoud voor Kampereiland in gesprek te gaan met De Stadserven en daarbij de wens om lokale en sociale criteria in het programma bij aanbestedingen op te nemen aan de directie van De Stadserven mee te delen?

5. Is het college bereidt om  De Stadserven erop te wijzen dat de huidige uitkomst van de aanbesteding ongewenst is en het verzoek er neer te leggen om te kijken of er mogelijkheden zijn om de aanbesteding overnieuw te doen c.q. of er nog andere mogelijkheden zijn om Impact een eerlijke en reële kans te geven om betrokken te zijn bij het groenonderhoud op Kampereiland.

6. Welke gevolgen heeft de uitkomst van de aanbesteding groenonderhoud voor Impact en haar medewerkers? Blijven er nu meer arbeidszoekenden in de  ‘kaartenbak’ zitten? 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.