18 februari 2018

CDA wil dat Kampen een prostitutievrije gemeente wordt

Het CDA wil dat de gemeente Kampen een prostitutievrije gemeente wordt. De partij dient daartoe samen met de SGP en de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2018 een motie in met dit verzoek. Op basis van bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstellen is het aan gemeenten of ze prostitutie wel of niet toelaten.

‘Mensenhandel, dwang, uitbuiting, mishandeling en andere misstanden zijn onlosmakelijk verbonden met prostitutie’, zegt CDA-raadslid Janine de Kleine. ‘Hieraan moet je als gemeente op geen enkele wijze medewerking willen verlenen. Om die reden roepen wij het college op de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen zodat niet langer vergunningen kunnen worden verstrekt aan seksbedrijven’.

Nuloptie
Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2002 zijn gemeenten verplicht om een plek aan te wijzen waar seksbedrijven zich mogen vestigen. Gemeenten kunnen seksbedrijven niet zomaar weigeren. Met de nieuwe prostitutiewet komt de nuloptie terug in het beleid en hebben gemeenten de mogelijkheid om seksbedrijven te verbieden. Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland rond 6.250 ligt. Dat is vele malen hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers. Als je daar dan bij optelt dat het risico op slachtofferschap het grootst is bij Nederlandse meisjes tussen de 12 en 17 jaar en bij personen van niet-Nederlandse komaf dan wil je als gemeente toch niet meewerken aan dergelijke mensonterende uitbuiting. Elk slachtoffer die met deze aanpassing van de APV kan worden voorkomen is dan ook pure winst.

Met deze motie wordt het college van Burgemeester en Wethouders opgeroepen voorbereidingen te treffen voor een APV waarin niet langer vergunningen worden verleend aan seksbedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.