28 april 2020

Exploitatie zwembad De Steur

Bij de raadsvergadering van 28 april deelde wethouder Meijering namens het college mee dat Sportfondsen Kampen in een gesprek met de wethouders Meijering en Holtland heeft aangegeven de exploitatie van zwembad De Steur te willen beëindigen per 1 november aanstaande. 

De afgelopen jaren werd de gemeenteraad enkele malen geïnformeerd door het college dat het zwembad rode cijfers draaide. Vooral de inkomsten uit het recreatief zwemmen en de horeca bleven en blijven achter bij de verwachtingen die Sportfondsen had toen het zich in 2014 inschreef voor de exploitatie. Volgens wethouder Meijering heeft Sportfondsen eerder vandaag aangegeven geen mogelijkheden meer te zien om dit probleem op te lossen.

CDA Kampen vindt deze gang van zaken erg vervelend voor het personeel van zwembad De Steur en de sportverenigingen die gebruikmaken van het zwembad. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld Deltasteur en Duikteam De Oester. De beslissing van Sportfondsen brengt ongetwijfeld een hoop onzekerheid met zich mee voor de betrokkenen. 

De fractie van het CDA vindt het belangrijk dat er een goede oplossing komt voor het zwembad. Dat is in het belang van het personeel, de verenigingen en alle Kampenaren die graag hun baantjes trekken. Daarom wensen wij de wethouders Meijering en Holtland veel succes bij de stappen die zij nu moeten zetten. Het CDA gaat daarnaast zo snel mogelijk met de wethouders in gesprek over de ontstane situatie in de raadscommissie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.