04 maart 2019

Hoogspanningskabels ‘s-Heerenbroek

Op woensdag 27 februari is tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie aangenomen waarmee wordt bereikt dat de hoogspanningslijn in ‘s-Heerenbroek ondergronds wordt gebracht.

Een jarenlange strijd van dorpsbelangen ‘s-Heerenbroek en o.a. CDA-raadslid Jacolien van de Wetering, voor het ondergronds brengen van de kabels, is hiermee eindelijk tot een oplossing gekomen.

De Provincie Overijssel stelt voor het ondergronds brengen eenmalig 2 miljoen euro ter beschikking. Ook de gemeente Kampen zal een bijdrage leveren in de vorm van geld en via bijvoorbeeld de vergunningprocedures.

Ook heeft de gemeente Kampen toegezegd het proces actief te gaan bewaken om te voorkomen dat het nog weer jarenlang gaat duren voordat de kabels definitief ondergronds gaan.

Het CDA feliciteert dorpsbelangen ‘s-Heerenbroek met dit resultaat!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.