13 maart 2018

Investeren in sport!

In november 2017 gaf de gezamenlijke politiek tijdens het Sportief Politiek Café aan dat op sport niet langer kon worden bezuinigd omdat de rek er inmiddels volledig uit is. Op dit moment liggen de uitgaven per jaar per hoofd van de bevolking in Kampen ruim onder het landelijk gemiddelde. De tijd is aangebroken om weer gericht en verantwoord te investeren in sport. Immers, sport verbroedert, zorgt voor sociale binding en levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl.

Voor de komende jaren ziet het CDA daarom de volgende prioriteiten: Formuleer een nieuwe visie op sport waarin onder anderen wordt beschreven dat de gemeente verantwoordelijk is voor basisvoorzieningen als sportaccommodaties. De afgelopen raadsperiode was dit door financieel slechte tijden niet mogelijk en werden scenario's ontwikkeld waarbij verenigingen de helft van een investering in een nieuw veld zelf moesten dragen.

Het CDA vraagt zich af of dit op de langere termijn wenselijk is. Beloon verenigingen die aantoonbaar investeren in verduurzaming van bijvoorbeeld hun kleedkamers met een hogere energiebijdrage. Ondersteun clubs bij het vinden en binden van vrijwilligers. Meer samenwerking tussen verenigingen is daarbij mogelijk en noodzakelijk. Blijf investeren in programma's als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Als kinderen een gezonde leefstijl ontwikkelen hebben ze daar de rest van hun leven profijt van.

Zorg voor voldoende geld om kinderen uit gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht te kunnen laten sporten via het Jeugdsportfonds. Hopelijk is het nu tijd voor gerichte en verantwoorde investeringen in sport, zodat alle Kampenaren zowel op amateur- als topniveau kunnen blijven sporten.

Hardy Wellenberg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.