01 juni 2019

Kamper Hilde Palland beëdigd als CDA Tweede Kamerlid

Woensdag 29 mei is Kampenaar Hilde Palland (39) beëdigd in Den Haag als lid van de TweedeKamer. Het voormalig gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de lokale CDA afdeling deed mee aan de landelijke verkiezingen voor het CDA in 2017 en moest als eerste lijstopvolger wachten tot afgelopen week CDA partijleider Sybrand Buma afscheid nam van de Tweede Kamer om burgemeester te worden van Leeuwarden.

'Ik kijk er naar uit mij snel in te werken en mijn bijdrage te leveren als Overijsselse in het CDA team waarin alle windrichtingen van Nederland zijn vertegenwoordigd', zegt Hilde Palland. 'Vanuit het christen-democratisch gedachtegoed: de mens staat niet op zich zelf, maar altijd in relatie tot deander. Met mijn achtergrond als (aanbestedings)jurist, praktische inslag als zelfstandig ondernemer en nuchtere Overijsselse aard wil ik daarnaast graag bijdragen aan een divers parlement'.

De precieze portefeuille die Hilde Palland krijgt is nog niet bekend, binnen de fractie wordt de portefeuilleverdeling de komende weken opnieuw bezien.

'Ik kijk er naar uit mij snel in te werken en mijn bijdrage te leveren als Overijsselse in het CDA team waarin alle windrichtingen van Nederland zijn vertegenwoordigd'

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.