24 november 2018

Kamper jongere Wim Duitman (29) op topplek 2 kandidatenlijst CDA Overijssel

OOK HENK SELLES UIT IJSSELMUIDEN OP CDA KANDIDATENLIJST!

Met een tweede plek is de 29-jarige Kampenaar Wim Duitman de hoogst geplaatste nieuwkomer op de kieslijst van het CDA voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. Vml. agrariër Henk Selles, tevens actief bij de Gebiedscooperatie IJsseldelta, staat op dezelfde lijst op plek 18. De lijst is donderdagavond 22 november in Wierden definitief vastgesteld door alle lokale afdelingen en leden van het CDA Overijssel. Tevens is het verkiezingsprogramma tijdens deze vergadering vastgesteld.

Duitman is vanzelfsprekend blij met zijn plek: “Fantastisch en een eer om direct na lijsttrekker en gedeputeerde Eddy van Hijum op de lijst te staan. Ik ben er trots op dat de leden en afdelingen hun steun en vertrouwen in mijn kandidatuur hebben uitgesproken. Dit geeft energie om met een mooi team een goede campagne neer te zetten en om mij na de verkiezingen in te zetten voor onze prachtige provincie.”

Op de vraag waar hij zich in de Provinciale Staten voor in gaat zetten is Duitman helder: “Ik ben jongerenkandidaat en wil dus het geluid van mijn generatie laten horen, daarnaast ga ik mij volledig inzetten voor onze regio, de kop van Overijssel. Ik ben dan ook blij dat we in het verkiezingsprogramma thema’s die in Kampen en onze regio spelen hebben opgenomen.” Op initiatief van het CDA Kampen werd aan het Overijssels CDA program toegevoegd het initiatief om een Hanzemuseum in Kampen te verkennen in het kader van ons Hanzeverleden en de unieke vondst van de middeleeuwse IJsselkogge. Dit kan bijvoorbeeld door de samenwerking met het Rijksmuseum te vergroten in de vorm van een dependance.

Verduurzaming sportkantines, scholen èn dorpshuizen! In het Overijssel CDA program is veel aandacht voor de energietransitie en verduurzaming o.a. via een actieprogramma om scholen en sportkantines energieneutraal te maken. Dankzij amendementen van het CDA Kampen zijn daar ook dorps- en buurthuizen aan toegevoegd. Dorpshuizen behoren volgens het CDA Kampen bij het maatschappelijk vastgoed dat relevant is voor een vitaal platteland.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden plaats op 20 maart 2019 en met twee Kampenaren op de lijst is Kampen goed vertegenwoordigd. “We streven er uiteraard naar om gezamenlijk in de Provinciale Staten terecht te komen, zodat we de belangen voor onze regio optimaal kunnen vertegenwoordigen”, als Duitman, “Hiermee is er altijd een CDA’er in de buurt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.