23 februari 2018

Motie geen vergunning seksbedrijven

Voorzitter, we hebben wel een steen in de vijver gegooid met deze motie....

Goed om vanavond hier met elkaar hierover de discussie te voeren. Wij lichten graag toe waarom wij met deze motie komen en waarom nu. En dat zullen de mede indieners CU en SGP neem ik aan ook doen. Voorzitter, bordeel- en prostitutiebeleid is complexe materie. Grofweg zijn er 2 keuzes bij dit onderwerp: Moet je legaliseren of verbieden en daarmee criminaliseren? Ik denk dat iedereen in deze raad uiteraard tegen uitbuiting van vrouwen, mannen, jongeren is en het belang van ondersteuning van sekswerkers voorop wil stellen. Laten we dat ook met elkaar delen. Maar over de vraag welke beleid de juiste of meest effectieve is: daar wordt in Den Haag al jaren over gedebatteerd tussen partijen. Dat hoeven we hier niet te doen en daar gaat deze motie ook niet over.

Waar gaat deze motie dan wel over: Over het lokale beleid. Daar waar we in Kampen over gaan. Kampen kende vroeger wel bekende plekken waarvan je wist dat het een seksinrichting was. En wellicht nu ook wel, in het illegale circuit. Maar Kampen kent nu geen officiële, vergunde seksinrichting. Ons beleid geeft daar echter wel de mogelijkheid toe. Niet omdat we dat graag willen, maar omdat we het op grond van landelijke wetgeving niet zomaar konden verbieden en gemeenten op grond van de wet niet zomaar een nul-beleid mochten hebben. Feitelijk hebben wel al jaren dit nul-beleid. Je zou zeggen, prima voor een ieder die geen voorstanderis van vergunde seksbedrijven. Maar vz het mag dus wel en als een bedrijf zich meldt kan het ook maar zo wel weer aan de orde zijn in ons Kampen.

De CDA fractie is al een tijdlang bezig met dit onderwerp. Er is gewijzigde wetgeving vanuit Den Haag op handen waar we lokaal mee aan de slag kunnen. We hebben de afgelopen periode bij de ambtenaren in dit huis een aantal malen navraag gedaan over het huidige beleid en de praktijk. Toen bleek dat na jaren van stilte op dit vlak er recent een aantal malen informatieverzoeken zijn gedaan om een seksbedrijf te beginnen.

En dat geeft het waarom van deze motie aan en waarom deze nu voor ligt. Het CDA vindt seksbedrijven geen aanwinst voor Kampen. Prostitutie is wat ons betreft geen normale bedrijfstak, of het nu legaal is of niet. Uitbuiting en misstanden komen daarbij niet alleen in het illegale circuit voor maar ook in het vergunde circuit! Veel ellende zelfs in het vergunde circuit is ons verteld.

Voorzitter, we kunnen een enorme discussie met elkaar voeren over illegaliteit en de mogelijkheid van controle op vergunde seksplaatsen. Maar dat is in Kampen niet aan de orde; er is nu geen vergund bordeel en bestaande activiteiten de illegaliteit indrukken door een sluiting is ook niet aan de orde. Er is nu geen vergund bordeel en laten we dan ook voorkomen dat we die hier krijgen door met deze motie uit te spreken en het college te vragen de huidige praktijk vertalen naar onze APV en bestemmingsplannen en (ook in de toekomst) geen bordelen gaan vergunnen in Kampen.

Dat is wat deze motie uitspreekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.