16 juli 2018

Raadspraat: Verbinding

Oranjefeest

Vorige week mochten we in ’s-Heerenbroek, waar ik woon, het tweejaarlijkse Oranjefeest vieren. Deze feesten worden in de meeste dorpen niet tegelijk met Koningsdag gevierd, maar in juni of augustus. Tijdens dit feest wordt ons dorp verdeeld in 6 buurten die met elkaar gaan strijden om de wisselbeker. Al weken van tevoren wordt door de buurt met elkaar gewerkt aan een creatieve opdracht. Tijdens het weekend zelf zijn er ook nog punten te verdienen met een kennisquiz, sportief deel en een optreden. Het is een feest van ontmoeting en verbinding! En het toont maar weer eens wat buren samen kunnen (en willen) organiseren en noaberschap. Ik heb er van genoten!

Kamper Kracht in Actie

Afgelopen week hebben we in de raadscommissie Inwoners met elkaar gesproken over hoe verder met ‘Kamper Kracht in Aktie’. Dit is een project van de gemeente waarbij wijkgericht werken wordt bevorderd en de gemeente probeert beter aan te sluiten bij de vraag en activiteiten uit de samenleving, ook op wijk, dorp en buurtniveau. De vragen en opgaven in Brunnepe zijn anders dan die van Onderdijks of die in Wilsum. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente daar rekening mee houdt en er ruimte is voor die ‘eigenheid’. Het streven van de gemeente is om minder zelf die acties en activiteiten te bepalen, maar er aan mee te werken dat activiteiten die vanuit die buurten en wijken zelf zijn ontstaan mogelijk worden gemaakt. Niet overnemen, maar ondersteunen dus. Dat is een nieuwe rol, maar daarmee verandert ook de rol van de inwoner, en dat is voor iedereen even wennen. Wat wil je eigenlijk dat er in je buurt gebeurt? Wat verwacht je van de gemeente? Zitten we als buurt wel op één lijn? Wiens taak is het om draagvlak te creëren voor een initiatief? Wie betaalt? Deze, en nog veel meer vragen ploppen vaak snel omhoog. De wijkverbinders van de gemeente spelen hierin, als eerste aanspreekpunt voor inwoners, een belangrijke verbindende rol. Ze zijn schakels tussen het gemeentehuis en de inwoners c.q. initiatiefnemers. Als CDA hebben we goede verhalen gehoord over deze functionarissen, dus maak vooral gebruik van deze helpende hand!

 

 

 

 

 

Sociaal Ombudsvrouw voor de Zorg Afgelopen week hebben we ook het jaarverslag van de sociaal ombudsvrouw, mevrouw mr. C.B. (Callista) Bos, besproken. Inwoners van de gemeente Kampen kunnen aankloppen bij haar met vragen, zorgen of klachten op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. De ombudsvrouw is onafhankelijk en laagdrempelig. Zij biedt in veel gevallen een luisterend oor. Het klinkt zo simpel, maar zo belangrijk. Mensen willen zich gehoord en serieus genomen voelen. Zij vormt daardoor weer een verbinding tussen burger en gemeente.

Vakantie

Donderdag is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. De CDA fractie wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.