20 september 2022

Raadspraat: Wees zuinig op onze starters en senioren, geef ze voorrang op een woning

Glimlachend poseren burgemeester Sander de Rouwe, wethouder Jan Peter van der Sluis en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) op 1 september voor het woonplaatsbord van het dorp Reeve. Dat bord hebben zij geplaatst in het gebied Reevedelta, waar de komende tien jaar ongeveer drieduizend woningen gebouwd kunnen worden. Daarmee wil de gemeente Kampen voorzien in de woningbouwopgave.

Het tekort aan beschikbare, betaalbare woningen in de stad en de dorpen is groot. Vooral senioren en starters zijn de dupe van de krappe woningmarkt. In mijn eigen omgeving zie ik het gebeuren. Zo moet ik denken aan Nelia, die een paar straten verderop woont. Ze was graag met haar vriend in Kampen of IJsselmuiden gaan wonen, maar een betaalbaar huis was onvindbaar. Daarom trekken ze nu weg, richting de Duitse grens. Ook moet ik denken aan Marie-Lou, die uitgeweken is naar Bonaire. Wat heeft zij nog in Kampen te zoeken, zolang daar geen geschikte woning voor haar is?

Jongeren als Nelia en Marie-Lou willen vaak in hun stad of hun dorp blijven wonen. Maar zij leggen het af tegen mensen met een zak geld, die vaak van buiten Kampen komen. Jongeren moeten daarom noodgedwongen verhuizen naar andere plekken. Dat vind ik een hele verkeerde ontwikkeling, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de stad, de dorpen en het buitengebied.

Het recht van de sterkste is steeds meer bepalend voor wie welk huis kan kopen. Het moet anders. Dat vindt ook minister Hugo de Jonge, die vorige week een gewijzigde Huisvestingswet naar de Tweede Kamer gestuurd heeft. Door deze wet moet de gemeente de mogelijkheid krijgen om bij de helft van alle beschikbare huur- en koopwoningen (tot de NHG-grens van 355.000 euro) voorrang te geven aan mensen die al in de gemeente wonen.

De Huisvestingswet moet in 2023 in werking treden. Laten we in de gemeente Kampen vooral gebruikmaken van de ruimte om onze eigen inwoners voorrang te geven bij beschikbare huur- en koopwoningen. Dat is cruciaal voor de leefbaarheid van onze gemeenschap. Daarom heb ik namens CDA Kampen het college opgeroepen nu al plannen te maken, zodat wij aan de slag kunnen zodra de wet van kracht is.

Daarnaast blijft het belangrijk om in zowel de stad als de dorpen te blijven bouwen. De gemeente Kampen heeft de ambitie om jaarlijks vierhonderd woningen op te leveren. Laten we die ambitie vooral realiseren, zodat onze jongeren een eerlijke kans hebben om in onze stad of onze acht dorpen (inclusief Reeve) te kunnen blijven wonen. In de buurt van hun (groot)ouders. Immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De bovenstaande tekst is geschreven door raadslid Niek Teune en oorspronkelijk gepubliceerd in Weekblad De Brug op 20 september 2022.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.