23 februari 2018

Raadsvoorstel Bolwerk Buitenwacht

Voorzitter,

Het kan dus toch. De gemeente is met alle partijen - Vrienden van Bolwerk Buitenwacht, omwonenden en Ondernemers - om tafel gaan zitten en er ligt een compromis. En wanneer je de betrokkenen spreekt merk je toch dat er wat onderhuids leeft. Het is alsof je met een groep mensen op vakantie gaat. De ene partij wil naar de bergen, de andere partij naar de zee en dat het compromis is dat we op vakantie naar Bergen aan Zee gaan. Niemand is er echt gelukkig mee, maar de basis is er; we gaan op vakantie.

En dat geldt ook voor Bolwerk Buitenwacht; een compromis dat uitgaat van 300 parkeerplaatsen, met ruimte voor 30 extra parkeerplaatsen wanneer mocht blijken dat dit nodig is. De basis, van waaruit verder gewerkt kan worden aan het herinrichtingsplan, is er. Geen parkeerdek en prioriteit bij het oplossen van de wateroverlast in het gebied.

En voorzitter, zoals een goed reisleider - de gemeente - betaamt wordt er goed gecommuniceerd. Periodiek een nieuwsbrief naar alle partijen over hoe we op vakantie gaan en wat we gaan doen.

Nou, nee. Want als je de betrokken partijen spreekt hoor je een gemeenschappelijke deler: "We horen niets vanuit de gemeente." En voorzitter, dat baart toch zorgen. Het is namelijk niet de eerste keer binnen dit proces dat hier opmerkingen over gemaakt worden. Hoe gaat het college borgen dat in het vervolg van het proces alle partijen - dus de commissie en Raad en ook de betrokken bij Bolwerk Buitenwacht - goed geïnformeerd worden over en betrokken blijven bij het proces?

En dan terug naar de aantallen. 30 extra parkeerplaatsen indien blijkt hier behoefte aan is. Deze behoefte zal dan moeten blijken uit een onderzoek. Hiervoor wil onze fractie een aantal suggesties doen:

 

  1. Zorg ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Op die manier kunnen we borgen dat de uitkomst van het onderzoek gedragen wordt door alle betrokkenen;
  2. Voer dit onderzoek uit op verschillende momenten in het jaar, zodat de uitkomst een goed beeld geeft over het gehele jaar heen;
  3. Betrek in dit onderzoek de mogelijkheden op de Kop van Spoorlanden en financiële opgave die hier ligt. We willen het college verzoeken deze punten mee te nemen in het onderzoek. Graag een reactie van het college hierop.

En ook voor de uitwerking van het herinrichtingsplan wil onze fracties een aantal suggesties doen:

  1. Betrek het Waterschap bij een mogelijke oplossing voor het waterprobleem in het gebied. Het oplossen van dit probleem heeft prioriteit. De gemeente moet gebruik maken van hun expertise hierin;
  2. Zorg voor een goede verkeersafwikkeling voor fietsers - bijvoorbeeld in de richting van de Baan - zodat er geen verkeersonveilige situaties ontstaan. In de ontwikkelingsrichting ontbreekt dit punt nu namelijk. Ook hierop graag een reactie van het college.

Voorzitter, onze fractie zal dan ook instemmen met voorliggend raadsvoorstel. Vanuit hier kan er verder gewerkt worden aan een prachtig gebied voor de omwonenden en een prachtige entree voor de binnenstad.

Dank u wel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.