22 juli 2020

Regionale Energie Strategie (RES)

In december 2015 is het klimaatakkoord in Parijs getekend om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Met dit wereldwijde akkoord als basis is een Nederlandse bijdrage aan het klimaatvraagstuk op papier gezet. Dit Nederlands klimaatakkoord gaat over energiebesparing en over het opwekken van energie op een duurzame wijze. Voor de uitvoering van dit klimaatakkoord is er binnen Nederland voor gekozen om een Regionale Energie Strategie te ontwikkelen (afgekort de RES). In deze RES werken provincie, gemeenten en waterschappen samen om in hun regio de verduurzamingsslag te maken. Hierbij is het doel om vanuit de samenleving een concrete invulling te geven aan onze verduurzamingsopgave.

In deze RES worden een heel aantal moeilijke afwegingen gemaakt. Gemeenteraden moeten een antwoord formuleren op mogelijk ingrijpende vragen. Hoeveel energie moet er duurzaam opgewekt worden binnen de gemeentegrenzen? Wekken wij de energie vooral op met zonnepanelen of met windmolens? Al deze keuzes zijn de afgelopen maanden gemaakt. Elke gemeente heeft daarin zelf mogen bepalen wat ze willen bijdragen aan de RES.

De provincie Overijssel heeft op het bod van de gemeentes nauwelijks invloed gehad. Dat is maar goed ook, want deze keuzes moeten vooral lokaal genomen worden. Wel hechten wij heel veel waarde aan een oplossing waar draagvlak voor is en waarbij goed rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kwaliteit. Zo wil CDA Overijssel geen agrarische gronden volleggen met zonnepanelen als er ook ruimte op daken voor deze panelen is. Daarom heeft CDA Overijssel zich ingezet voor een regeling waarbij we het saneren van asbestdaken combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Dit plan is in juni aangenomen. Ook maken we ons als jaren hard voor een nieuwe zonneladder. Hierin wordt bepaald dat we ons eerst inzetten voor zonnepanelen op het dak. Zo willen we agrarische gronden ontzien. Ook voor het plaatsen van windmolens willen dit soort duidelijke kaders.

Eén van de allerbelangrijkste aspecten hierin is dat inwoners in de verschillende gemeenten kunnen meedenken. Meedenken over de inpassing windmolens en zonnepanelen. De gemeente Kampen heeft dan wel een bod gedaan, maar de locaties voor de zonnepanelen en windmolens zijn nog niet bekend. Ook de gemeente Kampen zal de komende periode veelvuldig in gesprek moeten gaan met de inwoners. Zowel CDA Kampen als CDA Overijssel gaan graag met u in gesprek over uw visie op de verduurzamingsopgave.

Wim Duitman - Statenlid CDA Overijssel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.