04 maart 2019

Rubbergranulaat

De afgelopen raadsvergadering stond de motie rubbergranulaat op de agenda.

De motie roept op om niet langer SBR rubbergranulaat toe te passen voor kunstgrasvelden maar uit te gaan van een milieuvriendelijker variant. De interpretatie van de motie kon tot gevolg hebben dat de aanleg van het kunstgrasveld bij IJVV wederom vertraging zou oplopen. IJVV heeft inmiddels al meer dan 4 jaren geduld op moeten brengen.

Het CDA is van mening dat bij de aanleg van kunstgrasvelden een materiaal moet worden gekozen dat veilig is, waarbij de effecten op het milieu beperkt zijn en dat voldoende sporttechnische kwaliteiten heeft.

Daarbij hebben wij vertrouwen in instituties als het RIVM, de GGD en de ECHA. Deze instituties hebben duidelijk aangegeven dat je veilig kunt sporten op rubbergranulaat.Wel heeft het RIVM in 2018 geconcludeerd dat rubbergranulaat belastend kan zijn voor het milieu en heeft daarom een aantal beheersmaatregelen inclusief monitoring voorgesteld.

Ook de voetbalverenigingen hebben aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar rubbergranulaat. Zij willen daarnaast geen vertraging bij de aanleg van het veld van IJVV en zij willen, naar onze mening terecht, niet na jaren bezuinigingen op sport dat de hogere kosten die gemoeid gaan met alternatieve infill worden gekort op het sportbudget.

Mits de goede beheersmaatregelen worden getroffen en regelmatige controles worden uitgevoerd is het CDA niet tegen het gebruiken van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

Als vertrouwenwekkend alternatief vinden wij TPE ook prima. TPE is echter nog niet onderzocht op gezondheids- en milieuaspecten maar voldoet aan de norm voor kinderspeelgoed en aan het Besluit Bodemkwaliteit. Nadeel van TPE is wel de forse investering, een investering met gemeenschapsgeld.

Dit geld geven wij liever te zijner tijd uit voor innovatieve maatregelen op het gebied van infill zoals de ontwikkeling van hybride velden. Nadat de raad akkoord is gegaan met het gebruik van TPE als infill heeft de wethouder de motie overgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.