11 juni 2020

Testcapaciteit GGD IJsselland

Begin mei heeft CDA Kampen vragen gesteld over de testcapaciteit van de GGD IJsselland in verband met het coronavirus en het versoepelen van de maatregelen op dit moment. Het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert heeft vijf voorwaarden gesteld aan het versoepelen van de regels. Één van de voorwaarden is het hebben van voldoende testcapaciteit, een tweede de beschikbaarheid van capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing. Niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau.

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de GGD IJsselland verwacht ruim voldoende capaciteit te hebben. De capaciteit van GGD IJsselland voor bron- en contactonderzoek is toereikend om 80 nieuwe patiënten per dag op een verantwoorde manier te verwerken en kan zo nodig verder worden opgeschaald. Het kunnen uitvoeren van een strategie van laagdrempelig testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is alleen haalbaar als er een redelijke kans is dat een bron te achterhalen is en contacten in kaart kunnen worden gebracht. Daarom is het van belang dat de verspreiding van het virus onder controle gehouden blijft.

Het CDA is blij met de beantwoording, omdat de capaciteit van GGD IJsselland voldoende lijkt en er maatwerk mogelijk is voor de inwoners van deze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.