Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Dat betekent dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om van een goed economisch klimaat te kunnen profiteren en iedereen de mogelijkheid krijgt met zijn/haar talenten een eerlijk inkomen te verdienen. En het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

 1. Een actieve rol van Kampen in de Regio Zwolle, het grensontkennende samenwerkingsverband van overheden, onderwijs en ondernemers in 20 gemeenten. Deze regio is al jaren een economische topregio en dat moeten we verder benutten.
 2. Een doorontwikkeling van Port of Zwolle (het havenbedrijf van Kampen, Zwolle en Meppel) als belangrijke spil in onze logistieke sector.
 3. CDA Kampen wil het goede vestigingsklimaat beter onder de aandacht brengen. Dit doen we door de citymarketing te verbreden naar met name de domeinen wonen en werken.
 4. Een verbindende rol van de gemeente bij het beter laten aansluiten van opleidingen op toekomstige banen.
 5. Een actieve verbindende rol van de gemeente bij het binden van jonge mensen aan Kampen en de regio.
 6. Meer gemeentelijke prioriteit bij het helpen van werklozen aan een baan.
 7. Een stevige lobby op het gebied van infrastrucuur (N50, A28, N307, vaargeul over het IJsselmeer, sluizen bij Kornwerderzand). Dit ter verbetering van de veiligheid, de doorstroming en de economische mogelijkheden van de regio.
 8. Aanleg van de tweede Zuiderzeehaven. Zeker bij verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand wordt Kampen aantrekkelijker als haven. Die kans moeten we grijpen.
 9. Het herstructureren, revitaliseren en herinrichten van bedrijventerreinen krijgt in beginsel voorrang op aanleg van nieuwe terreinen.
 10. Een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie voor wat betreft de dienstverlening aan ondernemers, vanuit welke afdeling dan ook. Uitbreiding van het accountmanagement en betere (telefonische) bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke wensen, evenals het actief betrekken van de ondernemers.
 11. Benutten van de kansen die de uitbreiding van vliegveld Lelystad biedt. Tegelijkertijd vragen wij voortdurend aandacht voor beperking van de overlast.
 12. Een door ondernemers gedragen uitnodigingsbeleid dat lokale en regionale bedrijven – inclusief start ups - een eerlijke kans geeft.
 13. De mogelijkheid van kleinschalige detailhandel in het buitengebied en de kernen.
 14. Een volledig dekkend mobiel netwerk en snel internet als bassivoorziening voor een innovatieve economie.
 15. Veilige bedrijventerreinen en winkelcentra. Goede samenwerking tussen gemeente, politie en particuliere beveiligers is essentieel. Steeds vaker bereiken ons verhalen dat aangiften van winkeldiefstal niet worden opgevolgd. Het CDA Kampen vindt dat niet acceptabel. Cameratoezicht via een BIZ-constructie kan een oplossing zijn om de veiligheid te vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.