Rentmeesterschap gaat ook over solide overheidsfinanciën, en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat van/via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Daar moet je verantwoord en transparant mee omgaan. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Voldoende reserves en een gezonde solvabiliteit.
  2. Aanpassing van de huidige financieringssystematiek. Het CDA Kampen wil sparen voor voorzienbare grote uitgaven op het gebied van gemeentelijk vastgoed.
  3. Periodieke openbaarmaking van declaraties van raadsleden en bestuurders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.