In 2019 of 2020 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes die het CDA maakt binnen de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet duidelijk. De implementatie van de Omgevingswet is echter nog volop in ontwikkeling. Dit onderwerp zal belangrijke rol spelen in de periode 2018-2022. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Een gemeente die ruimte biedt en open staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen.
  2. Ruimte aan ondernemerschap! In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het omgevingsplan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.