Kinderen zijn het grootste deel van hun tijd op school. Voor veel ouders is de school het verlengde van hun opvoeding. Daar worden zij voorbereid op hun rol en plek in de samenleving. Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Het is ook vaak een plek waar moeilijkheden bij het opgroeien gesignaleerd worden. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Versterking van de samenwerking – en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel – tussen toegang, onderwijs en jeugdhulp. Hier valt nog veel winst te behalen.
  2. Behoud van basisscholen in de kernen als daarvoor lokaal draagvlak is.
  3. De maatschappelijke stage. Het CDA biedt ook de komende raadsperiode aan jongeren de gelegenheid bij de CDA fractie/bestuur stage te lopen.
  4. Frisse en duurzame schoolgebouwen: een gezond binnenklimaat en duurzame, energieneutrale scholen hebben de toekomst. Wij willen uitvoering geven aan het reeds vastgestelde meerjarenonderhoudsplan met de daarbij behorende tijdsplanning.
  5. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.