Er verandert veel in onze wereld: onze samenleving is sneller, dynamischer maar ook complexer geworden. Traditionele verbanden staan soms onder druk. Verenigingen zijn nog steeds groot, maar kampen vaak met te weinig vrijwilligers. Meer flexible arbeidscontracten dwingen mensen tot een andere houding: van baanzekerheid naar werkzekerheid. Veel communicatie is digitaal, maar wat als een inwoner dat nu allemaal niet kan volgen? Wat het CDA Kampen betreft staat niemand er alleen voor. De kracht van onze samenleving ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid tussen jong en oud, arm en rijk. In een sterke samenleving voelen inwoners zich thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie van de overheid of de grillen van de markt. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere toekomst. Wij geloven niet in een gemeentelijke overheid die voor ons alle probelemen oplost en alle risico’s uitsluit. Dat kan alleen de samenleving zelf. Wij kiezen voor oplossingen die door mensen zelf worden gedragen, voor kleinschaligheid en wederkerigheid als dragende principes voor een sterke samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.