Iedereen doet mee! Dat is het uitgangspunt van de gemeente Kampen, en ook van het CDA Kampen. Met de toevoeging daaraan: ‘naar vermogen’! Onder participatie verstaan we: meedoen door of op weg zijn naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Een beleid dat activerend is voor wie kan werken, toereikend voor wie dat niet meer kan en streng voor wie niet wil. Mensen mogen niet onnodig met een uitkering aan de kant komen te staan. Dat doet geen recht aan hun talenten en mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving. Een uitkering is echter een vangnet en geen hangmat. Meedoen is de norm.
  2. De zogenaamde ‘tegenprestatie’ als middel om mensen die kunnen werken te activeren die nu wel een uitkering ontvangen maar verder niet mee (willen) doen. Van hen wordt gevraagd iets te doen als tegenprestatie voor de uitkering. Als mensen actiever worden is dat uiteindelijk beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan deze tegenprestatie ook weer een eerste stap zijn naar betaald werk.
  3. Meer capaciteit voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs. Fraude is onverteerbaar voor mensen die zich wel aan de regels houden en met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen.
  4. Een goede aanpak van laaggeletterdheid, een groot probleem in Kampen. Om goed mee te kunnen doen is van belang dat iedereen goed kan lezen en schrijven, maar ook digitaal vaardig is. Een brede aanpak van laaggeletterdheid is nodig en de gemeente kan samen met werkgevers en onderwijsinstellingen meer doen om laaggeletterdheid snel te signaleren en aan te pakken. De structuur met taalpunten en taalcoaches in Kampen staat, het is nu tijd voor de volgende stap: het actief uitnodigen van laaggeletterden.
  5. Een actief armoedebeleid. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een probleem van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil het CDA een actief armoedebeleid. Niet voor niets heeft de CDA-fractie in Kampen in 2015 een eigen notitie hierover opgesteld: “Weg uit armoede”.
  6. Invoering van het kindpakket en behoud van het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en het zwemfonds.
  7. Preventie van armoede: ondersteuning bij het omgaan met geld, bijvoorbeeld met het project schuldhulpmaatje
  8. Een goede aanpak van armoede met kerken, woningcorporaties, maatschappelijke initiatieven zoals de voedselbank, de weggeefschuur, kerken, de moskee, scholen en verenigingen.
  9. Nieuwkomers die mee doen! Het aantal statushouders (‘nieuwe Nederlanders’) neemt toe. Voor het CDA Kampen is een baan de snelste weg naar integratie. Daarom moet het vinden van een stage, werkervaringsplaats of (het liefst) een baan meer prioriteit krijgen in het beleid van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.