Het welzijn van mensen staat voor ons centraal. Daar zijn mensen samen voor verantwoordelijk. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Borging van de kwaliteit van algemene jeugdvoorzieningen binnen de gemeente, zoals kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk.
  2. Samenwerking tussen gemeente, sportclubs en jeugdhulp om ook kinderen die meer aandacht nodig hebben mee te laten doen.
  3. Verdere ontwikkeling van Jongeren op Gezond Gewicht.
  4. Gezonde kantines bij verenigingen en scholen.
  5. Een openbare ruimte die alle leeftijden uitnodigt om te bewegen. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Groene Hart of de ontwikkeling van schoolpleinen.
  6. Meer en betere preventieprogramma’s op het gebied van alcohol, drugs en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.