Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Daarom zet het CDA Kampen zich de komende periode in voor:

  1. Betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve accommodaties;
  2. Verdere ontwikkeling van het multifunctioneel gebruik van gebouwen, zo mogelijk met een rol in de wijk;
  3. Buurtsportcoaches die zich richten op de behoeften van de buurt, zodat verenigingsgebouwen het centrum worden van een buurt waarin bewoners worden uitgedaagd om te sporten, vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten en elkaar te ontmoeten.
  4. Het CDA streeft naar verdere samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen voor een juiste invulling van het onderhoud van de sportparken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.