Mijn naam is Bo ter Braak. Ik ben geboren en getogen in het Twentse Borne. Namens het CDA ben ik raadslid én kandidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Een sterke regionale identiteit versterkt het gevoel van thuis, het gevoel dat je erbij hoort. Wij zijn er voor de samenleving vanuit alle regio's met de gedachte dat iedereen erbij hoort. Mijn expertise ligt op het gebied van de onderwijs en arbeidsmarkt. Ik ben van mening dat er voldoende opleidingsaanbod moet blijven en er een goede voorlichting moet zijn over arbeidsmarktperspectief en een vakmatige verdieping binnen het opleidingsaanbod.

Jongeren moeten kunnen doorleren zonder schulden, uitzicht hebben op een vaste baan en een eigen huis. Ik ben van mening dat jongeren te makkelijk een flexibel arbeidscontract aangeboden krijgen. Dit moet anders.
Heb je al gelezen dat we met een grootschalig Nationaal Woonplan binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen gaan bouwen? In dit Woonplan gaan we een kwart van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en starters.

Voor jonge gezinnen is de combinatie van werken en zorgen topsport, is het altijd spitsuur en is er weinig tijd voor elkaar. Ook zijn de kosten voor levensonderhoud steeds hoger geworden. Dat moet anders. Bij lastenverlichting geven wij prioriteit aan gezinnen met kinderen. We verruimen en vereenvoudigen de kindregelingen in de inkomstenbelasting en kinderopvang wordt rechtstreeks betaald door de overheid met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage.

Ik zal me inzetten voor het opnemen van flexibele werktijden én flexibele werkplekken in CAO's voor een balans tussen werk, zorg en vrije tijd. 

Jongeren

  • Er zijn torenhoge studieschulden, dus de studiebasisbeurs moet terugkeren.
  • Ik vind het belangrijk dat er een goede aansluiting is van de onderwijsmarkt naar de arbeidsmarkt.
  • Ik pleit ervoor dat ook jongeren recht hebben op een vaste baan.
  • Ik vind het belangrijk dat jongeren uitzicht moeten hebben op een woning; 25% van de nieuw te bouwen woningen gaan naar starters.

Jonge gezinnen

  • Ik wil mij inzetten voor lagere lasten voor (jonge) gezinnen.
  • Ik pleit voor flexibele arbeidstijden en stimuleringsregelingen voor thuiswerkplekken.
  • Kleine scholen moeten openblijven.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.