19 maart 2017

Blijverslening voor Oldenzaalse ouderen

Namens de fractie van het CDA Oldenzaal heeft Stefan ten Vergert vragen gesteld aan het college over de blijverslening. Met een blijverslening kunnen ouderen hun woning door middel van kleine aanpassingen levensloopbestendig maken om zo lang mogelijk van de eigen woning te blijven genieten. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van drempels of het plaatsen van een slaapkamer op de begane grond. Met een blijverslening stellen Gemeenten een budget beschikbaar en SVn financiert met een laagrentende lening. 

Ook in Oldenzaal zal het aantal oudere inwoners gaan toenemen de komende jaren. Velen van hen vinden het belangrijk om langer te kunnen blijven wonen, eventueel met aanpassingen, in hun eigen huis. Onze fractie is van mening dat de blijverslening ouderen de kans geeft om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Doordat ouderen langer zelfstandig kunnen thuis wonen worden zij in de gelegenheid gebracht in hun vertrouwde omgeving te blijven, wat een tal van voordelen biedt.

Het CDA Oldenzaal heeft de volgende vragen gesteld:

  • Is het College op de hoogte van de blijverslening van het SVn?
  • Is het College het met het CDA Oldenzaal eens dat de blijverslening ouderen de gelegenheid geeft om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen?
  • Is het College voornemens aan te sluiten bij de blijverslening van het SVn? Zo ja, denkt het College dit nog mee te kunnen nemen in de programmabegroting van 2018?


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.