19 april 2017

Mondelinge vragen over behoud Kindertelefoon

Dinsdag 11 april 2017 jl. luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten.

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de Kindertelefoon in het NRC . Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de kindertelefoon. Voor het CDA Oldenzaal staat voorop dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn. 

De fractie van het CDA heeft daarom de volgende vragen:

1.       Deelt het college met de CDA-fractie het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?

2.       Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon en stichting AKJ?

3.       Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor?

4.       Wanneer verwacht het college de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de organisaties?  

5.       Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?

Tot zover,

Stefan ten Vergert
Raadslid CDA Oldenzaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.