30 juni 2015

Bijdrage raadsvergadering 29-06-2015, niet doorvoeren derde tranche sport

Voorzitter,

Wij als CDA Oldenzaal zijn het eens met het voorstel zoals het hier voorligt. Laten we daarmee starten want dat is volgens ons van belang voor de verenigingen. Sportverenigingen hebben meerdere malen de alarmklokken laten luiden, duidelijk gemaakt dat het voor sommigen tien voor twaalf was en dat de derde ronde voor velen de nekslag zou zijn. Eigenlijk was dat voor het CDA al voldoende om de derde tranche eens goed te heroverwegen. Het rapport met het advies dat is uitgebracht door BMC bevestigde het geluid van de verenigingen. Het scherpe betoog tijdens het politiek forum gevoerd door de heer Keizer gaf duidelijk weer hoe veel verenigingen ervoor staan. In dit betoog stelde hij de vraag of het onderzoek nodig was geweest indien men eerder naar elkaar had geluisterd. Een duidelijke oproep richting politiek en het CDA denkt dat we deze handreiking dan ook ter harte moeten nemen voor de toekomst.

Iedere inwoner van Oldenzaal zou in onze ogen de mogelijkheid moeten krijgen te sporten op zijn of haar niveau. Sporten in Oldenzaal moet toegankelijk blijven! Sporten is niet alleen gezond, maar heeft ook een grote sociale en maatschappelijke rol. Het CDA denkt dat verenigingen gestimuleerd moeten worden om de maatschappelijke rol verder uit te rollen door een integrale samenwerking met onder andere WMO. Om deze integrale samenwerking tot stand te laten komen, om verenigingen waar nodig steun of advies te kunnen bieden om vitaal te blijven in de toekomst, zou een centraal aanspreekpunt een mogelijkheid zijn. De verenigingsmanager of sportmanager, zoals vanavond eerder door ons is genoemd zou hier een belangrijke rol kunnen gaan spelen en de verbindende factor kunnen zijn in de toekomst!

Tot slot, het CDA denkt dat het voorgestelde alternatief, om het serviceniveau op de buitenaccommodaties terug te schroeven en de verantwoordelijkheid bij de verenigen te leggen, een mogelijkheid is om nader te bespreken met verenigingen. Dit alternatief  ten behoeve van het structureel tekort in de begroting, zal naast andere alternatieven moeten worden gelegd. Wij hopen dan ook dat u samen met verenigingen kunt komen tot haalbare alternatieven! Met deze gezamenlijkheid, het successievelijk aanpakken en  het oplossen van enkele huidige problemen, zal dit volgens het CDA gaandeweg kunnen leiden tot een nieuw kader voor sport in Oldenzaal!

Tot zover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.