30 januari 2018

Binnen onderhoud van scholen is de verantwoordelijkheid van scholen zelf!

Scholen zijn al jaren verantwoordelijk voor het binnen onderhoud van hun school . Met de nieuwe wetgeving zijn scholen nu ook verantwoordelijk voor het buiten onderhoud. Het renoveren van scholen moet in overleg met de gemeente, daar is in de nieuwe wetgeving namelijk onduidelijkheid over. Het nieuw bouwen van een school is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit even ter verheldering!

Logisch dus dat een schoolbestuur vraagt om nieuwbouw, ook wanneer onderhoud of misschien renovatie voldoende is. De rekening komt daarmee bij de gemeente te liggen en dus bij alle inwoners van Oldenzaal. Geef deze scholen/ besturen eens ongelijk. Dat een politieke partij als GroenLinks dit als worst voor houdt bij de KONOT en CONSENT, eventueel ten koste van de leerlingen van de Nutsschool (een éénpitter tegenover 2 grote schoolbesturen) waar wel degelijk nieuwbouw noodzakelijk is, vinden wij onbegrijpelijk. Bovendien gaan ze regelrecht tegen de afspraken in van hun eigen onderwijswethouder Manouska Molema! Zeer bijzonder te noemen!

De Nutsschool is lang geleden nieuwbouw beloofd door deze wethouder. Waarom? Omdat dit hard nodig is. Tijdens de besprekingen met de wethouder van onderwijs Manouska Molema en de scholen om een integraal huisvestingsplan op te stellen, werd clusteren echter een doel op zich. Eén grote school waar dan de Nutsschool en de Fransiscusschool in zouden komen naast het Carmelcollege. Voor clustering was echter geen draagvlak, niet bij het team en niet bij ouders. Voor verhuizing van de Nutsschool was ook geen draagvlak, niet bij het team, niet bij de ouders! Clustering was uiteindelijk van de baan! Het proces richting een IHP ging wel verder. De noodzaak voor nieuwbouw van de Nutsschool blijft ook in stand. Dit was natuurlijk al voor dit proces erkend en bekend. Dit nog langer uitstellen, zoals Groen Links (en D66) zou willen? Daarmee zouden we de veiligheid van de leerlingen van de Nutsschool in het geding brengen. Gelukkig pakt de meerderheid van de Oldenzaalse Raad haar verantwoordelijkheid en ziet de noodzaak van deze stap! Als CDA zijn wij blij dat onze motie is aangenomen!

Nu gaan we over naar Scholencomplex de Essen. Voor de Esch ligt al sinds 2015 een budget van 1,7 miljoen klaar! Dit is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze school is nog niet overgedragen aan het schoolbestuur. De 1,7 miljoen is bedoeld voor achterstallig onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. Onderhoud waar de gemeente verantwoordelijk voor was. De KONOT zelf is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud aan de binnenkant van dit gebouw. We gaan ervan uit dat de KONOT hier rekening mee heeft gehouden in hun begroting en indien sprake is van uitstellen van dit onderhoud, ze dit uit kan leggen aan het schoolteam en de MR van basisschool de Esch.

Volgens de wethouder van Groen Links Manouska Molema in haar beantwoording op de vragen van de WG (december jl.) duurt het proces om tot een plan te komen inderdaad lang en dit ligt volgens haar ook bij de besturen! Ze willen namelijk een BENG-school worden. Haar eigen fractie vraagt nu om een ander plan namelijk klakkeloos geld beschikbaar stellen.

Als men samen denkt te kunnen komen tot een integraal huisvestingsplan, wat wij als CDA uiteraard steunen, dan gunt men elkaar als scholen toch ook iets, helemaal als het om veiligheid van kinderen gaat! Onbegrijpelijk dat dit niet wordt gezien door GroenLinks!

De volgende stap is natuurlijk kijken wat de Franciscus (KONOT) nodig heeft. Ook daar ligt een prioriteit. Die erkennen wij. Dit heeft meer te maken met de indeling van het gebouw en de mogelijkheden om aanpassingen te doen t.b.v. onderwijskundige kwaliteit, zo blijkt uit het rapport en de gesprekken!
Het binnen onderhoud is weer een verantwoordelijkheid van de KONOT. 
De wens om dit gebouw te behouden is groot, bleek tijdens de rondgang op deze school. Die visie werd gedeeld door deze raad. Dan zou je kunnen kijken naar mogelijkheden tot cofinanciering. Daar kun je op dit moment dus niet lukraak een bedrag voor beschikbaar stellen, zoals GroenLinks voorstelt in de motie.
Als de Franciscus trouwens onveilig zou zijn en hoge noodzaak zou gelden dan had de KONOT bij de bouw van het mooie nieuwe bestuursgebouw toch de mogelijkheid onderzocht om tegelijkertijd een nieuwe school voor de Franciscus neer te zetten. Een combi dus en twee vliegen in één klap. 
De keuze is blijkbaar niet gemaakt. Wij zijn als CDA fractie wel benieuwd of deze optie überhaupt is besproken met de wethouder. Wij denken dat het in elk geval goed is dat de KONOT binnenkort in overleg gaat met deze wethouder of de nieuwe wethouder van onderwijs na de verkiezingen.

Goede huisvesting voor onderwijs van onze kinderen vinden we erg van belang en daar moet continue aan gewerkt worden, met ieder zijn verantwoordelijkheid. De wethouder heeft toegezegd dat het proces Integraal-Huisvestings-Plan gewoon blijft doorlopen. Daar zijn we als CDA blij om!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.