19 januari 2017

CDA gaat voor Twente

Op de bijeenkomst van de Regioraad Twente van afgelopen 18 januari in het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor hebben de Twentse CDA fracties een standpunt in het kader van de nieuwe Agenda van Twente ingenomen. In de afgelopen weken is in breed Twents CDA verband een aantal malen gesproken over de Agenda. Daarbij is besloten met gezamenlijk gedragen standpunten te komen. De Twentse CDA-fracties en de CDA Statenfractie Overijssel onderkennen het belang van de Twentse samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Daarvoor is een gezamenlijk verklaring vastgesteld en ondertekend. Deze verklaring is voor het CDA de basis voor de discussie in Hof van Twente en de daaropvolgende besluitvorming in de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten. Samen willen de fracties werken aan de toekomst van Twente. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn. 

Verklaring CDA fracties Twente – Agenda van Twente
CDA gaat voor Twente

Het gaat goed met Twente! Op bepaalde gebieden doet Twente het zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Dit is mede het gevolg van de lopende Agenda van Twente. Maar Twente staat nog steeds voor grote uitdagingen, hoge werkloosheid, lage productiviteit en vertrek van jong hoogopgeleiden. Deze grote opgaven vragen om een grote en duidelijke wil van alle 14 gemeenten om samen te werken.

Wij, de gezamenlijke CDA-fracties in de Twentse gemeenten en de CDA Statenfractie Overijssel, onderkennen het belang van deze samenwerking en willen daarom een duidelijke boodschap afgeven in het kader van de nieuwe Agenda van Twente. Gezamenlijk willen wij werken aan de toekomst van Twente met gezamenlijke standpunten. Daarbij moet zorgvuldig omgegaan worden met die dingen die we in Twente al hebben, maar zal er ook in Twente geïnvesteerd moeten worden. Dit om een toekomst te kunnen bieden voor onze kinderen in Twente, in een regio waar werk is voor iedereen, het goed wonen is, goed onderwijs gevolgd kan worden en goede culturele en sportieve voorzieningen zijn.

Wij gaan voor regionaal in plaats van boven lokaal belang bij de samenwerking, want "Wat goed is voor Twente is ook goed voor de Twentse gemeenten”. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de Agenda van Twente willen we de volgende uitgangspunten meegeven:

§  Ga voor zichtbare projecten met concrete resultaten binnen de thema’s economie, werkgelegenheid, recreatie & toerisme, duurzaamheid, leefbaarheid landelijk gebied, acquisitie/branding, mobiliteit/ bereikbaarheid. Houdt het compact;

§  Maak daarbij keuzes en ga in gezamenlijkheid voor de winst voor Twente. Stap over het eigen belang heen;

§  Wees besluitvaardig, maak tempo en durf onorthodoxe stappen te nemen;

§  Ga voor brede ondersteuning vanuit de 4 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers, onderzoek);

§  Haak aan op de programma’s en thema’s waar door de Provincie Overijssel voor gekozen is in de natuur, de landbouw en de regionale economie. Zoek daarbij voortdurend afstemming, versterking en ondersteuning;

§  Zorg voor draagvlak en betrokkenheid in Den Haag, voor grensoverschrijdende samenwerking met Nordrhein Westfalen / Niedersachsen en voor samenwerking in en met Europa;

§  Ga voor naoberschap, samenwerking, daadkracht, verbinding, solidariteit en rentmeesterschap. Want onze kinderen en volgende generaties moeten ook in Twente kunnen blijven wonen en werken.

Namens de Twentse CDA fracties en de CDA Statenfractie Overijssel,

Tonny Busscher – CDA fractie Tubbergen
Ellen Visschedijk – CDA fractie Losser
Bert Oude Lansink – CDA fractie Borne
Dirk Getkate – CDA fractie Wierden-Enter
Patrick ten Voorde – CDA fractie Haaksbergen 
Jos Jogems – CDA fractie Dinkelland
Maaike Rodel – CDA fractie Oldenzaal
Henk Kerkdijk – CDA fractie Twenterand
Yvonne Nijhof – CDA fractie Hof van Twente
Jan Scholten – CDA fractie Hellendoorn
Isa Kahraman – CDA fractie Rijssen-Holten 
Marcel Zielman – CDA fractie Almelo
Maureen Muller – CDA fractie Hengelo
Ayfer Koç – CDA fractie Enschede
Martin Reesink – CDA Statenfractie Provincie Overijssel 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.