20 januari 2016

CDA: Kom winkeliers tegemoet met alternatief bij sluiting ingang Vijfhoek

De fractie van CDA Oldenzaal heeft een open brief gestuurd aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oldenzaal. Dit naar aanleiding van de plannen van de Vijfhoek waarin is te lezen dat de ingang van de Vijfhoek aan Deurningerstraat gesloten zal worden.

Het CDA vindt dat de ondernemers van de Deurningerstraat, Grotestraat en Steenstraat niet de dupe mogen worden van het sluiten van deze ingang. Ook zij moeten kunnen profiteren van de verbouwing van de Vijfhoek. Door in overleg te gaan met de ondernemers van deze straten kunnen gewenste en noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd. 
Volgens onze fractie zijn 'aan- en uitloopstraten' zijn van eminent belang voor de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het beoogde kernwinkelgebied en hebben een centrale ligging vanuit de verschillende parkeerterreinen. Bovendien maken deze straten Oldenzaal juist onderscheidend door hun uitstraling en aanbod van vaak lokale ondernemers. 

De volgende punten zouden meegenomen moeten worden in de plannen volgens het CDA:

een aanpassing van de beoogde looproute(s) als de uitgang van de Vijfhoek aan de Deurningerstraat wordt afgesloten);de looproute door de Deurningerstraat op een andere wijze vorm te geven, dus een alternatief te bieden als de ingang Vijfhoek gesloten wordt;zo een tweede acht te creëren, zoals besproken in het politiek forum;hiermee de looproute door deze straten van Oldenzaal te optimaliseren;vanuit de parkeerterreinen het kernwinkelgebied optimaal bereikbaar te maken langs een aantrekkelijke aanlooproute;nadrukkelijk aandacht voor verbetering en positionering van de Langestraat hierin;dit gebied in de plannen mee te nemen en uit te werken. (We praten dan over de kant van het voormalig postkantoor om specifiek te zijn: het gebied tussen 'Anno nu’ (voormalig café de Kroeg) en ingang Vijfhoek Vestingstraat (Albert Heijn)).

Daarnaast wijst de CDA fractie op de noodzaak van betere bewegwijzering van (winkel)looproutes in de binnenstad. Bewegwijzering naar het centrum vanuit de verschillende parkeerterreinen toe (en omgekeerd) en natuurlijk vanuit de diverse invalswegen van Oldenzaal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.