29 juni 2018

CDA stelt vragen over de overlast van de eikenprocessierups in Oldenzaal

In de raadsvergadering van 28 juni heeft Stefan ten Vergert namens de CDA fractie vragen gesteld over de eikenprocessierups. Want ook dit jaar zijn de eikenbomen in Oldenzaal op veel plaatsen in onze stad voorzien van een rood-wit lint welke aangeeft dat er een nest van de eikenprocessierups geconstateerd is. 

De CDA fractie is van mening dat een gedegen plan van aanpak met duidelijke prioriteitstelling noodzakelijk is om de overlast m.b.t. de eikenprocessierups beheersbaar te houden.  Zo is ons ter ore gekomen dat het gebied rond het Thijcollege geen directe prioriteit heeft gekregen, waardoor de overlast daar lang aanhield en er tijdelijk geen gymlessen buiten konden worden gegeven.

Onderstaand zijn de vragen te lezen welke door het CDA zijn gesteld:

1.     Deelt u de zorgen van de CDA fractie betreffende het aantal nesten dat geconstateerd is in Oldenzaal?

2.     Wat is het plan van aanpak m.b.t. de bestrijding van de eikenprocessierups en welke prioriteitstelling wordt daarbij gehanteerd?

3.     Bent u het met ons eens dat de huidige bestrijding er niet op gericht is om de rups zo veel mogelijk preventief te bestrijden?

4.     Is het College bereidt om zich opnieuw te verdiepen in de verschillende mogelijkheden van preventieve bestrijding van de eikenprocessierups en hierbij de kosten in beeld te brengen? Zo ja, hierover terugkoppeling te geven aan de Raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.