10 april 2016

CDA, VVD en PvdA slaan handen ineen voor alternatief plan Vijfhoek

CDA, VVD en PvdA slaan de handen ineen voor een alternatief plan voor de Vijfhoek en de ontwikkeling van de Binnenstad. De drie partijen vinden het onacceptabel dat op dit moment onomkeerbare beslissingen worden genomen ten aanzien van de passage van de Vijfhoek naar de Deurningerstraat. De drie Oldenzaalse partijen willen niet dat de passage zonder meer wordt afgesloten waarmee feitelijk een heel deel van de Binnenstad (Deurningerstraat, Steenstraat en Grootestraat) wordt afgesneden van het kernwinkelgebied. De partijen stellen voor om de volledige passage af te breken en aan de die kant van de nieuwe bibliotheek een tweede ingang te realiseren.

Met de sloop van de passage wordt een eerste stuk van het Masterplan Binnenstad ten uitvoer gebracht. Er wordt een start gemaakt met de (gefaseerde) afbraak van de Vijfhoek en daarmee komen de historische Hofstraat en Vestingstraat weer als doorgaande straten bloot te leggen. Het slopen van de passage betekent ook dat de beoogde winkelunit op die plaats komt te vervallen en er daarmee een significant aantal vierkante meters aan het winkeloppervlakte wordt onttrokken.
Ook zorgt deze oplossing ervoor dat de aanloopstraten aan die kant van het centrum goed bereikbaar blijven voor het winkelend publiek. CDA, VVD en PvdA steunen daarnaast de plannen om de Deurningerstraat en Steenstraat autoluw te maken en kort parkeren toe te staan. De partijen hopen daarmee andere ondernemers te motiveren om zich in dit gebied te vestigen.

Op maandag 18 april om 20.00u zullen de drie partijen in het Stadhuis van Oldenzaal hun plan in detail presenteren aan de ondernemers en bewoners van de binnenstad en aan alle overige belangstellenden.

Bekijk onderstaande film voor uitleg van het alternatieve plan!

https://vimeo.com/162283857

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.