07 februari 2021

Concept plan van aanpak overlast milieupleintjes

In het Politiek Forum van 8 februari wordt de prioriteitenlijst van de verkeerskundige knelpunten in Oldenzaal besproken. Lees onderstaand de bijdrage van Stefan ten Vergert namens het CDA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals u weet maakt het CDA zich al langere tijd zorgen over toenemende overlast bij milieupleintjes in Oldenzaal. Vorig jaar in mei hebben wij hier al vragen over gesteld. Dat er nu pas een concept plan van aanpak is vinden wijzelf wel een tegenvaller. Dit had een stuk sneller gekund wat ons betreft.

Dan het concept plan zelf. Het doel is om het aantal bijplaatsingen te verminderen, wat zorgt voor minder overlast. Een duidelijk doel. Hoe bereik je dit doel? Door te voorkomen dat mensen afval plaatsen naast de containers bij de milieupleintjes.

Als we kijken naar de voorgestelde stappen om het doel te bereiken:

  • Stap 1: Monitoren en inzet van boa’s. Is deze stap gericht op preventie en aanpak van de oorzaak? Nee.
  • Stap 2: Extra schoonhouden milieupleintjes en inwoners rondom de pleintjes informeren over de overlast. Is deze stap gericht op preventie en aanpak van de oorzaak? Nee.
  • Stap 3: Borden en stickers plaatsen bij hotspots en inzet van afvalcoaches. Deze stap richt zich op preventie en aanpak van de oorzaak.
  • Stap 4: Inzet van camera toezicht. Deze stap richt zich op preventie en aanpak van de oorzaak.

Het CDA kan zich niet vinden in de te nemen stappen, want we pakken bij stap 1 en stap 2 de oorzaak van het probleem niet aan!

De vraag blijft waarom plaatsen inwoners afval naast de milieupleintjes? Zijn de kosten voor het storten of het laten ophalen van grofvuil te hoog? De voorrijkosten in Oldenzaal voor het ophalen van grofvuil zijn 30 euro. Daarnaast moet je de hele dag thuisblijven en krijg je geen tijdsindicatie. Ook mag je het grofvuil niet in de ochtend aan straat zetten. Wat onze fractie betreft is dit niet bepaald een klantvriendelijke dienst naar onze inwoners.

Monitoring
Dan het volgende punt, de monitoring. Stap 1 gaat over het dagelijks monitoren en inzet extra boa’s. U geeft aan daar op 18 januari mee gestart te zijn. Echter in de beantwoording van onze schriftelijke vragen van 3 januari geeft u aan:

Om de actuele situatie goed in beeld te houden, ondernemen we al enige tijd bij alle milieupleintjes de volgende acties:

  • extra, bijna dagelijkse, opruimacties (samenwerking tussen buitenbeheer en de boa’s);
  • monitoren van de hoeveelheden bijplaatsingen.

Deze beantwoording wijkt af t.o.v. het concept plan van aanpak. Kunt u aangeven vanaf welke datum we de extra acties al inzetten en vanaf welke datum we al monitoren? In het concept plan staat dat er nog geen monitoring cijfers bekend zijn over de hoeveelheid bijplaatsingen. Hoe kan dat, want u hebt eerder aangegeven dat er al langere tijd wordt gemonitord. Waar zijn deze cijfers?

Kort samengevat:

  • We missen in het plan van aanpak de concrete aanpak van de oorzaak;
  • Kunnen we klantvriendelijker zijn aan de voorkant? Bijvoorbeeld gratis voorrijkosten en het terugbrengen van een gratis afvalquotum. Preventie aan de voorkant kost waarschijnlijk minder dan de maatschappelijke kosten van de overlast;
  • Niet wachten, maar direct beginnen met stap 3, plaatsen van informatiestickers en -borden.
  • Stap 4, inzet van cameratoezicht serieus overwegen. Heeft de wethouder onderzoek gedaan naar ContainerWatch, waar wij de wethouder eerder op hebben gewezen? Met dit systeem is de privacy van de inwoners geborgd, omdat dit anders werkt dan regulier cameratoezicht. Ook brengt de ContainerWatch gedragsverandering met zich mee waardoor afvaldump wordt aangepakt. Kan de wethouder uitzoeken wat de kosten zijn van dit systeem?

Stefan ten Vergert
Raadslid CDA Oldenzaal

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.