29 maart 2016

Een IMPULS voor de GEHELE binnenstad is een must!

DE kans om onze regiofunctie te versterken als onderscheidend winkelstadje. Een logische looproute bieden vanuit sfeervolle historische aanloopstraten richting compact kernwinkelgebied! Een mooie verpakking zegt niets zonder inhoud, dus gastvrije ondernemers die samenwerken, een gevarieerd aanbod hebben, de juiste citymarketing organiseren i.s.m. vastgoedeigenaren en gemeente, is noodzaak!

Unibail-Rodamco zorgt voor:

(Gedeeltelijke) afbraak Vijfhoek-poot Deurningerstraat,Uitvoeren renovatie i.s.m. WBO,Behoud uitgang Deurningerstraat!

Gemeente zorgt voor:

Inrichten sfeervol straatje (na sloop) richting Deurningerstraat, veel groen/zitjes/mogelijkheid fietsparkerenEen aantrekkelijke groene/duurzame/leefbare buitenruimte,Subsidies vanuit provincie/rijkStimulering detailhandel tot vestiging in kernwinkelgebiedMultidisciplinaire aanpak mobiliteit/vastgoed/parkeerbeleid/etc.Bewegwijzering van/naar parkeerplaatsen kop aanloopstraten,Voordelig lang parkeren achteraf betalen op het MolkenboerRuime gratis/bewaakte fietsenstalling,Blauwe zone(s) op veilige plekken vlakbij aanloopstraten!

Ondernemers/vastgoedeigenaren zorgen voor:

Een goed ondernemersklimaatCreatief ondernemerschap, nadruk op samen,Verbeterde uitstraling panden en gevels,Onderscheidend aanbod,PR t.b.v. aantrekken bezoekers die Oldenzaal willen beleven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.