25 januari 2016

Mondelinge vragen over veiligheid en inbraakpreventie

In de raadsvergadering van maandag 25 januari zal het CDA mondelinge vragen stellen aan het college over veiligheid en inbraakpreventie. Dit omdat veiligheid en het gevoel van veiligheid voor alle inwoners van Oldenzaal hoog in het vaandel staat bij het CDA. In het weekend van 16 en 17 januari 2016 was er in de wijk Zuid-Berghuizen sprake van een ware golf van inbraken. Bij één van de getroffen inwoners sprak de aanwezige politie over 8 inbraken in dat weekend in de genoemde wijk. Het is ons bekend dat ook in andere wijken verhoudingsgewijs veel inbraken plaatsvinden.

De TCTubantia meldt op 14 januari 2016:

Het aantal woninginbraken in Oldenzaal is het afgelopen jaar flink gestegen. In 2015 werd 110 keer een inbraak gemeld bij de politie: 26 keer meer dan in 2014. Dat blijkt uit de misdaadcijfers die de politie openbaar heeft gemaakt. Ook de eerste twee weken van het nieuwe jaar is het al veelvuldig raak geweest met inbraken in woningen in met name Oldenzaal.

De teamchef van de politie spreekt daarbij zijn zorgen uit over de stijging.

De toename van het aantal inbraken en met name de recente golf zorgt voor erg veel onrust. Veel inwoners zijn angstig en weten niet zo goed hoe hiermee om te gaan. Tijdens het recente bezoek van de raad aan de politie is dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde geweest. Daar zijn ook mogelijke acties ook vanuit de gemeente in de preventieve sfeer aan de orde geweest. In onze beleving betekent dat actie ook vanuit de gemeente.

Om preventie op dit gebied goed te laten werken is doorlopende en actieve communicatie nodig in ieder geval ook vanuit de gemeentelijke organisatie. Goede ondersteuning van inwoners helpt ook om onrust weg te nemen, angst te reduceren en drempelvrees voor het melden van opvallende zaken in de buurt weg te nemen.

Wij hebben de volgende vragen:

1.       We constateren dat informatie over de gepleegde inbraken niet of nauwelijks de krant haalt. Is dat een bewuste keus van politie en gemeente?

2.       Welke acties zijn inmiddels uitgezet? Wat doet de politie aan dit fenomeen?

Wat is het oplossingspercentage?

3.       Wat plannen bestaan er om de actieve en doorlopende communicatie te intensiveren?

We denken daarbij aan:

·         Informatie over preventie

·         Bewoners informeren over en uitdagen voor het gebruik van buurtapps

·         Het gebruik van sociale media

4.       Tijdens het bezoek van de raad aan de politie is aangegeven dat dit werken aan inbraakpreventie voortvarend zou worden opgepakt. Kunt u ons informeren over de stand van zaken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.