15 februari 2016

Ontwikkelingen terrein voormalig vliegveld Twente

Het bedrijf Aeronextlife heeft in 2015 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enschede om zich te kunnen gaan vestigen op het terrein van het voormalig vliegveld Twente, Technology Base Twente. Gemeente Oldenzaal heeft, tegen de wens in van de fractie van het CDA oldenzaal, bezwaar gemaakt bij de gemeente Enschede door een zienswijze in te dienen bij de gemeente Enschede.

Als mosterd na de maaltijd is door de oppositiepartijen in Oldenzaal een interpellatiedebat aangevraagd. Tijdens dit interpellatiedebat, onderdeel van de raadsvergadering van 25 januari jl., hebben deze partijen een motie ingediend om deze eerder ingediende zienswijze in te trekken. Symboolpolitiek in de ogen van de Oldenzaalse CDA fractie. Dit is iets waar wij als CDA niet aan mee willen doen. We hebben iedere keer weer aangegeven het debat pas te willen voeren op het moment dat de Milieu Effect Rapportage (MER) uitgebracht is. Op basis van deze rapportage kunnen wij op inhoud het debat aangaan en niet op basis van emotie.

 Het CDA heeft telkens aangegeven op voorhand niet tegen economische ontwikkeling te zijn op dit luchthaventerrein. Wij liggen daarin op één lijn met onze wethouder Alida Renkema. Elk nieuw ingediend initiatief moet wat ons betreft ook als zodanig worden behandeld. We willen echter de discussie pas voeren op het moment dat de MER uit komt. Met deze rapportage beschikken we over inhoudelijke informatie en kunnen we objectief oordelen wat deze plannen mogelijk zouden betekenen voor de leefbaarheid van Oldenzaal. Pas daarna kunnen en willen we als CDA Oldenzaal een standpunt innemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.