25 februari 2019

Ook CDA Oldenzaal vraagt minister snelle Berlijntrein via Hengelo (OV) te onderzoeken

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft onlangs aangekondigd dat er vanaf 2025 één tot drie keer per dag een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn komt. Verschillende mogelijke routes worden bekeken, te weten via de bestaande route, via Arnhem en via Zwolle. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch heeft onlangs tijdens het debat in Den Haag over spoorbeleid een motie ingediend, waarbij hij de minister oproept tot een gedegen onderzoek in dit dossier en vraagt om de keuze over deze route ook voor te leggen aan de Tweede Kamer.

Ook dringt het CDA in Overijssel, bij mondde van CDA statenlid Bart van Moorsel, bij haar Tweede Kamerfractie aan dat er een gedegen onderzoek moet komen, waarbij de huidige route via Hengelo in beeld blijft. Het CDA Oldenzaal zal deze ondersteunende motie (zie hieronder) gezamenlijk met de andere partijen in Oldenzaal indienen tijdens de raadsvergadering van maandag 25 februari 2019. Hiermee geven we als CDA zowel landelijk, provinciaal als lokaal een duidelijke opdracht af. Wij, het CDA Oldenzaal, hopen dat alle 14 Twentse raden de motie zullen aannemen. Daarmee kunnen we naast de lijn die het CDA laat zien ook als Twente een stevig en duidelijk signaal afgeven inzake dit dossier. En een signaal die een steun zal zijn in de ambtelijk-bestuurlijke Twentse lobby voor een toekomstbestendige verbinding Amsterdam-Berlijn via Twente.

Download motie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.