21 februari 2021

Open brief aan het college: Parkeren vaccinatielocatie Oldenzaal

De CDA-fractie is verheugd dat per 1 maart 2021 ook in Oldenzaal in de voormalige bibliotheek een
plek komt waar inwoners van Oldenzaal en inwoners van andere gemeenten gevaccineerd kunnen
worden tegen besmetting door het covid-19 virus.

We gaan ervan uit dat veel Oldenzalers op de fiets zullen komen en maken ons wat zorgen over de
mogelijkheid om voldoende fietsen ter plekke te kunnen parkeren. Wij vragen u zo spoedig mogelijk
maar in ieder geval voor 1 maart 2021 na te gaan of dit problemen op kan leveren en daarvoor dan
adequate maatregelen te treffen bijvoorbeeld in de vorm van een fietsparkeervoorziening op de
Ganzenmarkt.

Inwoners van andere gemeentes die van ver moeten komen zullen meestal met een auto naar
Oldenzaal komen. Gelukkig biedt de Ganzenmarkt veel parkeergelegenheid. Op de Ganzenmarkt is
sprake van betaald parkeren. De ervaring tot nu toe is dat gebruikers van de parkeerautomaten erg
moeten wennen aan de nieuwe werkwijze die voor deze parkeerautomaten nodig is. Dat kan
vertragend werken op het vaccinatieproces.

Bovendien lijkt het ons een prima gelegenheid om als “Glimlach van Twente” de vaccinatiegasten
gastvrij en klantvriendelijk te verwelkomen door het kort parkeren voor vaccinatie gratis te maken.
We verzoeken u dit in de collegevergadering van dinsdag 23 februari 2021 te bespreken zodat nog
voor 1 maart 2021 en helder en duidelijk besluit kan worden genomen.
Graag zien we u reactie zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hennie Maartens
Raadslid CDA Oldenzaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.