10 februari 2016

Openbare collegebesluiten: Pilot bewaakte fietsenstalling geslaagd!

De pilot bewaakte fietsenstalling is geslaagd!

In 2015 is een proef gestart met bewaakte fietsenstallingen in de Nagelstraat en op het station. Eind 2015 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de effecten hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat de bewaakte fietsenstalling in algemene zin een positief effect heeft op de samenleving in Oldenzaal. Gebruikers zijn zeer tevreden over de verleende service, personeelsleden zijn blij met hun baan en er zijn in de Nagelstraat en op het station tijdens het toezicht geen fietsendiefstallen geregistreerd. Het project heeft ook een positief effect op het aanzien van - met name - de stalling bij het station. Daarnaast is ook het veiligheidsgevoel vergroot en dit heeft weer een positief effect op de vervoerskeuze van de centrumbezoeker; er wordt nu méér gefietst. In totaal zijn in de Nagelstraat in zeven maanden tijd bijna 10.000 kaartjes uitgegeven. College komt binnenkort met een voorstel doorzetting. Kortom: Goed nieuws!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.