07 april 2016

Schriftelijke vragen locatie voorjaarskermis

Geacht college,

Na een jaar van afwezigheid is de voorjaarskermis weer terug gekeerd in onze mooie stad. Iets dat wij, de fractie van het CDA, als zeer heugelijk ervaren en beschouwen als een terugkerend evenement in onze binnenstad. De voorjaarskermis is weer neergestreken op haar vertrouwde locatie de Ganzenmarkt. We begrijpen dat deze locatie in het oog springt, omdat het de mogelijkheid biedt om grote attracties te plaatsen. Bent u het met ons eens, dat deze kermis ook mensen van omliggende plaatsen naar Oldenzaal trekt? Gezien de locatie van dit evenement, onttrekt dit parkeerplaatsen aan onze binnenstad. Gisteren, u wel bekend, het moment dat onze inwoners een stem voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne konden uitbrengen, bleek wel hoe belangrijk deze parkeerplaats is.

Graag zouden we u de volgende vragen stellen:

1. Is rekening gehouden met het verlenen van de vergunning inzake de voorjaarskermis dat op 6 april jl. het referendum plaats zou vinden? Indien niet, waarom niet?

2. Wordt er tijdens het afgeven van dit soort vergunning, gezien de planning en activiteiten in de stad, afgewogen wat op dat moment de best mogelijke locatie is?

3. Is overwogen om (een deel van) ons mooie St. Plechelmusplein te gebruiken tijdens deze kermis? Zodat een deel van de parkeerfunctie behouden zou kunnen blijven en de druk op de parkeerbehoefte afneemt? Daarnaast zou dit mooi aansluiten op de aanliggende straten – Deurningerstraat, Grotestraat en Steenstraat.

4. Tot slot; zou bovenstaand voorstel een mogelijkheid zijn voor de toekomst?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.