25 november 2015

Veel kritische vragen tijdens informatie-avond afvalwaterinjectie in Reutum

Een goede opkomst en veel scherpe vragen gisteravond bij Bays in Reutum over de afvalwaterinjectie in Twente. Met onder meer als positief gevolg dat er een inwoner vanuit Noordoost-Twente zal toetreden tot de begeleidingscommissie (bestaande uit bestuurders), om zodoende de inwoners uit Noordoost-Twente te vertegenwoordigen. Goed!

Vandaag wordt er door het provinciebestuur vergadert of én hoe de juridische procedure in gang gezet kan worden tegen de vergunning. De afgelopen maanden zijn er diverse moties aangenomen over een intrekkingsverzoek voor deze vergunning. 
Na het gesprek met minister Kamp vorige week is gebleken dat het ministerie van EZ niet bereidt is uit eigen beweging deze vergunning in te trekken. Het ministerie van EZ wacht liever eerst de lopende onderzoeken naar alternatieven af, zoals waterzuivering. 
Ook zal de minister in het voorjaar met een brief komen of de oliewinning in Drenthe überhaupt nog wel nodig blijkt te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.