22 februari 2016

Voorstel tot het vaststellen van de Woonvisie Oldenzaal 2016-2020

De fractie van het CDA onderschrijft deze duidelijke woonvisie. 

 

De aandachtspunten uit het coalitie akkoord: toekomstbestendig wonen voor ouderen en meer aandacht voor één- en tweepersoonshuishoudens vinden we terug. Er zijn positieve ontwikkelingen rondom het vullen van rotte kiezen, als Nieuwstraat en ontwikkelingen rondom het Strukton gebouw. Ook wordt vaart gemaakt met het verduurzamen van huurwoningen gebouwd in de jaren '50. Bij het verduurzamen van oudere huurwoningen gaat men voor energie label B. 

 

In uw overleg met de Wbo zouden we graag onderstrepen en oproepen om gebruik te maken en blijven maken van de flexibiliteit en daar waar nodig in te spelen op de vraag van de markt wat betreft huurwoningen.

 

Wij willen de wethouder danken voor het document waarin de verhuisbewegingen in beeld zijn gebracht. Dit verheldert op een aantal zaken nogmaals de visie zoals die aan ons voor ligt.

 

De fractie van het CDA wil graag van de gelegenheid gebruik maken en benoemen dat op een juiste manier wordt samengewerkt met haar stakeholders. Veel zaken waar lange tijd geen ontwikkeling plaats vond, zijn inmiddels in gang gezet. Graag zouden wij willen oproepen om particuliere initiatieven te onderstrepen daar waar ideeën zijn en laagdrempelig en meedenkend op te treden binnen de gestelde kaders.

 

Aantrekkelijkheid van Oldenzaal is ons uit het hart gegrepen. Het hanteren van marktconforme prijzen is en blijft essentieel. Ten opzichte van omliggende gemeenten zouden we met name in periodes van weinig vraag meer flexibiliteit moeten betrachten. Iets dat wel gebleken is uit de economische malaise waar we heden ten dagen nog altijd last van ondervinden. Desalniettemin zijn we trots dat weer ontwikkeld wordt in onze gemeente.

 

Tot slot. Statushouders en de bewoning voor deze doelgroep. Het blijft moeilijk en koffie dik kijken. Aan de voorkant is niet bekend wat echt moet worden gerealiseerd. Dit aantal is niet keihard en exacte cijfers zijn er niet. Handelen op basis van slechts prognoses vraagt veel efficiency.Inbreiding is iets dat de fractie van het CDA onderschrijft. Graag zouden wij met betrekking tot deze doelgroep blijvend worden geïnformeerd als nieuwe informatie te delen is. Zodat betrokken en effectief gehandeld kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.