02 mei 2018

Voortgang coalitieonderhandelingen

Na de verkiezingen eind maart zijn de coalitie onderhandelingen van start gegaan. Namens de CDA fractie onderhandelen Maaike Rödel en Hennie Maartens.
Samen met de WG en VVD zijn wij in overleg gegaan over de grootste thema’s in Oldenzaal. Rob Christenhusz, onderhandelaar namens de WG: “Vanaf de vrijdagmiddag na de verkiezingen zijn we samen een intensief proces ingegaan. We hebben in een zeer prettige en open sfeer input gevraagd van verschillende kanten en zijn inmiddels ver op weg met het formuleren van een coalitieprogramma op hoofdlijnen.” Volgens Maaike Rödel (CDA) is de gemeenschappelijke factor tussen de partijen de wens om anders te gaan werken: “We geloven dat de kracht van Oldenzaal - de goede ideeën die er zijn bij inwoners, ondernemers en andere partners - nog veel meer benut kan worden. Dat betekent dat we meer verbinding willen maken, vanuit de politiek andere vragen gaan stellen, meer loslaten, open moeten staan om zo samen Oldenzaal nog mooier te maken.”

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 23 mei zal het programma waarin de ambities van deze coalitie te vinden zijn, gepresenteerd worden. Ook staat de benoeming en de beëdiging van de wethouders van het nieuwe Oldenzaalse college van B&W op de agenda. Als kandidaten Rob Christenhusz (WG), Alida Renkema (CDA) en Evelien Zinkweg (VVD) benoemd zijn tot wethouder, worden - na het onderzoek van de geloofsbrieven - twee nieuwe raadsleden (WG/VVD) beëdigd. 

Evelien Zinkweg nieuw gezicht in college
De VVD stelt voor om Evelien Zinkweg te benoemen als wethouder. Naast de bekende bestuurders burgemeester Theo Schouten, wethouders Alida Renkema en Rob Christenhusz, zal zij na haar benoeming het vierde lid van het college van B&W worden. Edgar Visscher (VVD): “Evelien is de afgelopen periode als raadslid actief geweest en wij hebben er het volste vertrouwen dat ze ook in de rol als wethouder een goede bijdrage kan leveren aan de Oldenzaalse politiek. De portefeuille die is samengesteld sluit aan bij haar professionele achtergrond en ambities.”

Tijdens het eerste overleg van het nieuwe college wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld. De voorgestelde portefeuilleverdeling (op hoofdlijnen) ziet er als volgt uit:

burgemeester Theo Schouten

 • openbare orde en veiligheid
 • integrale handhaving
 • personeel en organisatie
 • dienstverlening en informatievoorziening
 • communicatie en pr
 • representatie
 • inwoners- en overheidsparticipatie
 • internationale samenwerking
 • regionale samenwerking

wethouder Rob Christenhusz

 • sociale zaken
 • Wsw / Wmo
 • Arbeidsmarktbeleid (Agenda voor Twente)
 • jeugdbeleid
 • onderwijs (-huisvesting)
 • gemeentelijk vastgoed
 • sport (incl. vastgoed)
 • volksgezondheid
 • AB Regio Twente

 

wethouder Alida Renkema

 • verkeer en vervoer
 • coördinatie binnenstad
 • cultuur
 • ruimtelijke ordening
 • grondbeleid
 • omgevingswet
 • WABO/vergunningverlening
 • volkshuisvesting
 • gebiedsontwikkeling NOT

wethouder Evelien Zinkweg

 • financiën
 • economische zaken
 • inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • recreatie & toerisme
 • duurzaamheid
 • afval & milieu
 • onderhoud openbare ruimte
 • dierenwelzijn

   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.